Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach

Programmets huvudmål är att stärka kommuners och regioners kapacitet inom hållbar stadsutveckling – att planera, utveckla och förvalta stadsområden hållbart och inkluderande genom användningen av metoden SymbioCity. Programmet syftar till att öka individernas och organisationernas kapacitet. Det syftar till att ge inspiration, tillvägagångssätt och verktyg som är effektiva och användbara i det lokala sammanhanget och som i slutändan kommer att leda till förbättrad hälsa, säkerhet, komfort och livskvalitet för människor som bor i stadsområden.

Följande länder är berättigade att söka till programmet: Nordmakedonien, Serbien, Turkiet, Ukraina.

Programperioden: januari 2018 – juni 2019.

Ansökan till programmet är stängd.

Dokument