En offensiv för demokratin

Demokratifrågorna har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Ett ökat demokratiunderskott i flera länder är alarmerande och påverkar påtagligt människors vardag. Att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda tvingar människor i ren självbevarelsedrift att söka sig till olika fristäder. Att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå är avgörande för att framgångsrikt bekämpa fattigdom.

Jag kan tacksamt konstatera att såväl biståndsministern Peter Eriksson som utrikesminister Margot Wallström har deklarerat att de kommer lägga större tyngdpunkt på demokratifrågorna. Det är viktigt för stabilitet och jämlikhet i hela världen. I en global värld är vi alla sammankopplade och vägen till en konfliktfri värld sker genom att det lokala påverkar det globala. 

Läs mer i blogginlägget av ICLDs generalsekreterare med anledning av Utrikesdeklarationen 2019.