En jämställd fred är en hållbar fred

"Idag vill jag lyfta fram vikten av kvinnors deltagande för framgångsrika freds- och demokratiseringsprocesser. Det är just i konfliktdrabbade samhällen som behovet av ett jämställt utvecklingssamarbete och stärkta lokala demokratiseringsprocesser är som störst"

Det skriver professor Annika Björkdahl på Biståndsdebatten. Annika är medlem i ICLDs Advisory Group. Den rådgivande grupp med svenska och internationella forskare, som gör att ICLD kan ta del av och sprida aktuell forskning.

Läs hela hennes inlägg på Föreningen för Utvecklingsfrågors webbplats.