En jämställd fred är en hållbar fred

Det skriver professor Annika Björkdahl på Biståndsdebatten. Annika är medlem i ICLDs Advisory Group. Den rådgivande grupp med svenska och internationella forskare, som gör att ICLD kan ta del av och sprida aktuell forskning.

Läs hela hennes inlägg på Föreningen för Utvecklingsfrågors webbplats.