Deras verktygslåda har gjort succé

1999 skapades det första samarbetet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika. Sedan dess har det blivit många lärorika projekt. 2012 beslutade de båda städerna sig för att ta samarbetet längre än tidigare.

– Vi behövde ett nytt sätt att närma oss projekten så att båda städerna skulle få ut så mycket som möjligt, säger Dawn McCarthy, ansvarig för stadsbyggnadsfrågor i Nelson Mandela Bay.

För att komma dit valde de att fokusera på fyra områden som båda städerna ville utvecklas inom – hållbar energi, klimatförändringar, stadsplanering och hållbara transporter. Man lade också till ett femte, övergripande mål med projektet. Båda städerna hade problem med att få politik och praktik att mötas. Så det övergripande målet blev att utifrån de fyra projektområdena ta fram en verktygslåda för hur det glappet skulle överbryggas.
– Det här glappet och kommunikationssvårigheterna mellan politiker och tjänstemän är inte bara ett problem i våra städer, utan något som många lokala myndigheter dras med, säger Dawn McCarthy.
Hon får medhåll av Bo Aronsson, som var huvudprojektledare från Göteborg.
– jag har ju mött det där problemet förut politiker ställer frågan ”varför är bryggan så lång från politiskt beslut till att det blir av?”, säger han.

Genom att låta arbetsgrupperna i de fyra projekten samarbeta, kunde de dra lärdom av varandra och hitta sätt för de olika områdena att samverka.
– Projektet har gjort att vi har insett behovet för offentlig verksamhet att ändra sitt sätt att arbeta. Vi behöver skapa nya strukturer där flera förvaltningsområden samverkar, för att nå ett bättre resultat, säger Dawn McCarthy.

Både Göteborg och Nelson Mandela Bay har, efter projektet, ändrat sitt sätt att arbeta utifrån de lärdomar de dragit. I Nelson Mandela Bay har man skapat en avdelning för att koordinera det strategiska arbetet. I Göteborg har man förstärkt det strategiska samarbetet mellan en rad förvaltningar. 
– Jag ser att det här sättet att arbeta är användbart. Jag använder det i flera andra sammanhang idag, säger Bo Aronsson.
Just ömsesidigheten är något som har varit viktig. Båda parter ska vinna på samarbetet. 

De har också sett till att projekten har varit väl förankrade på flera nivåer i båda städerna, något som de tror har bidragit till att projektet blivit så framgångsrikt.
– Projektledningen har bland annat bestått av representanter både för den politiska oppositionen och majoriteten i båda städerna, förklarar Dawn McCarthy.
En stor del av framgången, tror Bo Aronsson, beror på att de faktiskt fick till mötena mellan de olika projektområdena.
– Jag tycker att vi snabbt insåg betydelsen av att vi fick de här tvärdiskussionerna, säger han.

Den verktygslåda som projektet resulterade i har gjorts tillgänglig på nätet och projektet har fått uppmärksamhet långt utanför de båda städerna.