Demokratier behöver starka kvinnor

Som en del av det 18 månader långa utbildningsprogrammet träffades 23 internationella toppolitiker i Sverige under två veckor. De tog del av föreläsningar, workshops, studiebesök och gjorde Kommun- eller landstingspraktik hos svenska kollegor. Tack vare ett nära samarbete med SKL är 15 svenska toppolitiker mentorer i ledarprogrammet. Samarbetet stärker ledarskapet både för deltagare och mentorer och bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och skapar förebilder. 

Den första veckan när deltagarna var på plats i Visby innehåller programmet ett besök hos landshövding Cecilia Schelin Seidegård och ett studiebesök på Region Gotland.

De 23 deltagarna från 12 av ICLD:s samarbetsländer antogs i våras till den fjärde omgången av ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”. Deltagarna kommer från Indien, Indonesien, Kenya, Makedonien, Namibia, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina och Zambia. I april 2016 inleddes utbildningen med workshops i Kisumu, Kenya, för de afrikanska och asiatiska deltagarna samt i maj i Belgrad, Serbien, för deltagarna från östra Europa. 


— Programmet spelar en viktig roll för ökad jämställdhet i de lokala politiska församlingarna internationellt. Demokratier behöver starka kvinnor. Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 38 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå, säger programansvarig Kristin Ekström, ICLD.

Syftet med utbildningens vistelse i Sverige under oktober var att deltagarna skulle stärkas i sitt politiska ledarskap, genom att få en inblick i folkvalda kvinnors verklighet i Sverige, varvat med föreläsningar och workshops. Den andra veckan, den 24-28 oktober, började med en workshop i Stockholm som arrangerades tillsammans med Lena Lindgren på SKL. Där mötte deltagarna också sina mentorer, som också stod värdar för besöken i en kommun eller ett landsting och dit deltagarna följde med sin värd den 25-27 oktober.

En av mentorerna är Agneta Blom, kommunfullmäktigeordförande i Örebro med 14 års erfarenhet i politiken. 

— Jag är verkligen imponerad av allt engagemang hos dessa kvinnor. Många av dem är i ledande positioner och de försöker inspirera andra kvinnor. Jag kan se att vi har en hel del gemensamt och att vi kan verkligen bidra till varandras utveckling som ledare i hållbara lokala demokratier, säger Agneta Blom.