ICLD

Deltagande - Därför satsar SKL på medborgardialog och Kommunala partnerskap

15 December 2016

Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting.


Lena Langlet är ansvarig för medborgardialog på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Hon ser flera motiv till varför medborgardialog är angeläget i svenska kommuner och landsting. Intresset för att engagera sig i partier och organisationer minskar, valdeltagandet är ojämnt utifrån socioekonomiska faktorer, odemokratiska strömningar växer sig starka – samtidigt som medborgarna vill vara delaktiga.

I utvecklingen av medborgardialoger har svenska kommuner mycket att bidra med, bland annat tydliga styrsystem och politikens roll i processen. Samtidigt finns internationellt en större erfarenhet av hur man skapar inflytande i komplexa frågor. I ett Kommunalt partnerskap kan två parter mötas i den gemensamma utmaningen att öka delaktighet och medskapande i samhällets utveckling.


SKL:s webbplats för Medborgardialog och delaktighet