De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö och 2012 var borgmästaren från Vushtrri på besök i staden. Det var då planerna på ett gemensamt projekt föddes.

Vushtrri har en extremt hög arbetslöshet, precis som resten av Kosovo, och det är nästintill omöjligt för ungdomar att få ett jobb. Samtidigt arbetar man i Växjö med att öka kännedomen om socialt företagande bland just ungdomar. 

– Projektet ska öka kunskapen om socialt företagande i båda kommunerna. Vi ska kunna möta företagare och ge handgripligt stöd. På lång sikt ska det leda till samhällsnytta och motverka arbetslöshet, säger Maja Debeljak som är projektledare på Institutet för lokal och regional demokrati i Växjö.

För att projektet ska få livskraft även efter att det är avslutat har man satsat på ett brett samarbete med flera aktörer både i Växjö och Vushtrri.
– Coompanion i Växjö är ett socialt företag som ger stöd för de som vill starta eget företag, de är engagerade i projektet. Öppna Kanalen, som själva är ett socialt företag, har gjort en film om socialt företagande som kan användas för att sprida kunskapen. Linnéuniversitetet är inblandade från den akademiska världen, säger Maja Debeljak.

I Vushtrri sitter en tjänsteman från deras motsvarighet till arbetsförmedlingen och en person som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling med i projektgruppen. Man har också engagerat representanter för en frivilligorganisation.

Inom projektet ska elever och unga entreprenörer inom socialt företagande i både Vushtrri och Växjö få utbildning i socialt företagande och entreprenörskap. Det ska också leda till att de båda kommunerna avsätter resurser till näringslivsstöd med fokus på sociala företag.
– Det ska ju även förankras ute i samhället så att det blir något bestående som inte bara tar slut när projektet är slut. Det är viktigt att andra kan ta del av det här, säger Maja Debeljak.

I Vushtrri handlar det, i första hand, om att introducera socialt företagande som ett nytt sätt att minska den enorma arbetslösheten. I Växjö handlar det om att fortsätta arbetet med socialt företagande för att få ut fler ungdomar på arbetsmarknaden.
– För oss finns det en poäng med att analysera våra arbetssätt. Det finns möjlighet att titta på hur sociala företag och kommunen kan arbeta tillsammans och arbeta mer aktivt för att motverka arbetslöshet, säger Maja Debeljak.

Eftersom socialt företagande riktar sig till grupper som normalt har svårt att komma in på arbetsmarknaden är vinsten stor på flera plan.
– Sociala företag vänder sig till alla. Något som särskilt lämpar sig för grupper som har olika funktionshinder, säger hon och fortsätter med att betona nyttan för båda kommunerna.
– Det här projektet ska på lång sikt leda till samhällsnytta och motverka arbetslöshet i båda kommunerna, säger hon.