De hjälper övergivna barn

– I Vara har vi barn som inte växer upp med sina föräldrar utan i fosterhem. Där har vi arbetat med metoder som vi använder för att de barnen ska kunna hålla kontakt med sina familjer och hantera sin situation. De metoderna har man nu börjat använda i Huangchan, säger Helena Torsell samordnare för projektet i Vara kommun.

Projektet kretsade kring de center som finns för kvarlämnade barn, där det finns fritidsaktiviteter och visst stöd för barnen. Även skolan var delaktig.
– Vi jobbade mot en skola och ett center och lärarna där fick utbildning i hur man använder de här metoderna, berättar Helena Torsell.

I och med att även politiker på lokal nivå deltog i projektet fick Varas metodik spridning över Kina.
– De säger att de har spritt det till andra center och att man har fått upp kunskapen om och förståelse för Left behind children. Man har också fått statliga medel för att jobba med de här barnen. Frågan har lyfts i kommunen och man har och fokuserat på det, säger Helena Torsell.

Maria Gilbertsson från socialtjänsten i Vara kommun deltog i projektet. Hon menar att vinsten för Varas del ligger i nya perspektiv.
– Vi har, till exempel, fått kunskap om att vi har olika syn på det här med individ och grupp.
I Kina jobbar man mer med gruppen, men här mer mot individen säger hon.

Hon tycker också att det var intressant att se hur de metoder som man i Huangshan plockade upp från Vara kommun användes på ett helt nytt sätt i Kina.
– Man får ta in kunskapen och göra om det till sitt sätt att göra det på, säger Maria Gilbertsson.