Dags att ansöka om kommunalt partnerskap

Nu är det hög tid att lämna in er projektansökan om partnerskap. Ansökan för våren 2022 stänger 15 oktober. Förberedelsefas går när som helst under året att söka.

Det är svenska kommuner, regioner, kommundels- eller stadsdelsnämnder, kommunalförbund, regionförbund, gemensam nämnd, kommunala samverkansorganisationer, till exempel kommunförbund, som kan ansöka om medel för kommunala partnerskap tillsammans med motsvarande organisationer hos en internationell samarbetspartner.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom jämlik/rättvis och inkluderande behandling, deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter och möjlighet till ansvarsutkrävande. Läs mer om kommunala partnerskap

Er projektansökan görs via Mina sidor på icld.se.

Är ni intresserade av att vara med? 

Har du aldrig arbetat inom ramen för ett kommunalt partnerskap men är intresserad! Kontakta oss på partnership@icld.se. Vi kan bistå med hjälp att hitta en lämplig partner åt er – om ni inte redan har en! Vi stödjer er också i ansökan om en ettårig förberedelsefas.