Chobe och Vänersborg främjar inkludering av barn med funktionsvariation

Vänersborgs kommun har tillsammans med Chobe District i Botswana arbetat för att främja rättigheter och möjligheter för personer med funktionsvariation. Med särskilt fokus på social inkludering av barn har projektet mobiliserat lokala aktörer för att utveckla nya sätt för barn och unga att hitta fritidsaktiviteter. Samtidigt har de verkat för att minska socialt stigma mot personer med funktionsvariation.

Vänersborgs kommun och Chobe District i Botswana har i över 10 år bedrivit ett kommunalt partnerskap tillsammans. Ett av deras projekt, “Social inkludering”, har långsiktigt stärkt den lokala demokratins möjlighet att inkludera grupper som har svårare att få inflytande i lokala frågor. Projektet inleddes med att kommunerna för fem år sedan satte ett ambitiöst mål om att bli ledande i att utveckla nya sätt att förbättra livskvaliteten för barn med funktionsvariation. För att uppnå detta ville man skapa nätverk av lokala organisationer och aktörer som kan öka ungdomarnas möjlighet att få tillgång till kultur och sport.

Deras gemensamma projekt fokuserade på att främja möjligheterna till aktiviteter och social samvaro för funktionsvarierade, i linje med de mänskliga rättigheterna. Ansatsen i projektet tog sin utgångspunkt i att skapa möjligheter för personer med funktionshinder utifrån deras egna individuella behov och att stärka deras möjligheter att påverka sin egen vardag. Genom att engagera och mobilisera lokala organisationer tillsammans med lärare och föräldrar arbetade kommunerna strategiskt med lokala motivationsinsatser och utökade tillgången till fritidsaktiviteter för barn med funktionsvariation. Exempelvis arrangerades “Give-it-a-try”-dagar så att barnen tillsammans med deras familjer kunde testa nya aktiviteter. Nytt pilotmaterial introducerades också inom utbildning och informationskampanjer.

Möte om inkluderingsfrågor i Chobe District. Foto: Joakim Nywall

I Botswana fokuserade projektet framförallt på en skola för barn med särskilda behov, vilken i framtiden ska fungera som en modellskola för nationella “best practice” i Botswana. Framförallt har skolan verkat för att öka hälsa, välbefinnande och livskvalitet bland barn på landsbygden i norra Botswana.

“Genom partnerskapet har både Vänersborg och Chobe District kunnat förbättra våra möjligheter att inkludera personer med funktionsvariation. Vi har både ökat kunskapen om deras levnadsförhållanden bland kommunanställda och ökat vår förmåga att förstå och främja dessa personers intressen och behov. Det kommer också att kunna bidra till att förbättra den allmänna förståelsen och kunskapen om personer med funktionsvariation.”

Anders Fridén, samordnare för partnerskapet i Vänersborgs kommun.
Chobe Districts Council Secretary Motlowenga Thuso i diskussion med språkterapeuten Ulli Westerlund och Lena Sjöström. Foto: Joakim Nywall
Fler positiva följdeffekter inom kommunerna

Sedan projektet slutförts har Chobes projektgrupp, med stöd från Kgotla (village council) och Xosi (village chief), inlett en inkluderingsturné för stärkt social inkludering över hela distriktet. Där fortsätter de att bearbeta stigma gentemot personer med funktionsvariationer. I Vänersborg har samtidigt en ny utvecklingsroll skapats under kommunstyrelsen för att arbeta med inkludering och mänskliga rättigheter, med det övergripande syftet att bidra till målen i Agenda 2030.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på Vänersborgs kommuns hemsida.

Är du i närheten av Vänersborg våren 2021?
Från 7 maj – 5 Juni arrangeras en fotoutställning i Vänersborg för att belysa vikten av rättigheterna för personer med funktionsvariation. I denna kommer resultat från partnerskapet att uppmärksammas och workshops arrangeras av kommunen.

Besök projektet