Borgmästare får toppjobb i globalt parlament

Global Parliament of Mayors (GPM) är en ny organisation av och för borgmästare från alla kontinenter. Målet är att dra nytta av borgmästares erfarenhet, expertis och ledarskap för att hantera lokala utmaningar som orsakas av globala problem.

Vad blir din främsta prioritet som medlem i styrkommittén?
”Min främsta prioritet är att få andra borgmästare att anta FN:s hållbara utvecklingsmål så att vi kan bygga anpassningsbara städer.”

Grace Mary Mugasa ser kvinnor som starka ledare, chefer och mödrar. Därför vill hon vara ett föredöme och mentor för andra kvinnor.
”Jag har haft förmånen att vara mentor åt flera kvinnliga borgmästare de senaste fem åren. Själv var jag ensam kvinna i en kommunledning med 21 män. ”

Beskriv dig själv som ledare och mentor. Hur tror du andra ser dig?
”Jag vet inte riktigt hur andra skulle beskriva mig, men folk som är uppriktiga har sagt att jag är en stark kvinna som inte är rädd att säga vad jag tycker, och som vägrar acceptera förtryck och könsstereotyper.”

Hur arbetar du för att stärka kvinnligt ledarskap i Hoima?
”Jag mobiliserar kvinnor i grupper för att främja social och ekonomisk samanhållning. Jag gör dem mer medvetna på en rad områden, bland annat entreprenörskap, rättigheter och ansvarstagande.”

Grace Mary Magusa säger att grunden till hennes framgångar är de program som ICLD och UNHABITANT bjudit in henne till.
”Jag träffade mina nya vänner Adiam Tedros och Kristin Ekström under ett fantastiskt program för kompetensutveckling av kvinnliga lokalpolitiker som ordnades av ITP/ICLD med stöd av den svenska staten. De har hela tiden funnits vid min sida under min politiska resa, och det är jag mycket tacksam för. Jag vill tacka ICLD för att de utvecklat min förmåga att ta ställning och uttrycka mig i frågor.”

Så ICLD har betytt mycket för din ledarskapsförmåga?
”Verkligen! Jag kommer alltid att vara tacksam för ICLD och SIDA för att de har förbättrat min ledarskapsförmåga, och för min svenska mentor som coachat mig.”

Var hämtar du din inspiration och motivation?
”Jag inspireras av min passion att tala för marginaliserade grupper och de som saknar en röst, och att hjälpa andra. Jag tänker också tillbaka på alla kompetensutvecklingsmöten jag varit på, och min tro på Gud.”
Du har talat om att starta en grupp för kvinnliga politiker i Uganda?
”Det är riktigt, vi kom överens om att starta en ICLD-filial i Uganda, men det har varit så mycket arbete att vi inte har hunnit träffas än. Vi planerar att träffas när vi får tillfälle.”

Än en gång, grattis till din utnämning som global borgmästare!
”Det var spännande att bli utnämnd, men samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningen. Vad har jag gjort för att de skulle överväga mig för den här positionen? Jag tänkte direkt på alla människor och organisationer som hjälpt mig under hela min politiska karriär.”

FAKTA/ GPM:s styrkommitté
Styrkommittén vägleds av en rådgivande kommitté med Benjamin Barber som ordförande och stöds av GPM:s sekretariat i Haag. Styrkommittén startades i september med sju borgmästare från Mannheim, Kapstaden, Amman, North Delhi, Oklahoma City, Tres de Febrero i Buenos Aires och Haag, och arbetet pågår för att bredda representationen ytterligare.
Medlemmarna i styrkommittén utvecklar och godkänner GPM:s regleringar och finansiering, arrangerar möten (på plats och via internet), rådgör med statliga, privata och akademiska samarbetspartner och icke-statliga organisationer, fattar beslut om att starta och avsluta temagrupper, godkänner medlemskap och fastslår mötesprogram.