Beka – demokratihjälte från Georigen

Beka Asanidze, en advokat från Gori Kommun i Georgien, deltar i vårt ICLD-program för människorättsbaserat arbete. Vi vill presentera honom i vår serie om Hjältar inom Lokal Demokrati, för allt ambitiöst arbete han gör i sin hemstad för att öka ungdomars deltagande.

Här är Bekas egna historia:

”Att bo i Gori kommun, som gränsar till den ryska ockupationslinjen, där livet inte är säkert, är mitt lands största utmaning och särskilt min kommuns. En stor del av vår kommun är ockuperad och varje dag ser jag ryska militärbaser från mina fönster. Men det ger mig en tydlig förståelse och motivation att arbeta hårdare, studera bättre och göra mer för att vara en del av förändringarna för mitt lokalsamhälle och mitt land. Georgien har bara varit ett självständigt land i 30 år, och även nu är 20 % av Georgien fortfarande ockuperat av ryssar.

Tyvärr har vi i Georgien inte en lång erfarenhet av lokalt självstyre. Demokrati och statliga institutioner i Georgien är inte lika starka som i Sverige. Vår erfarenhet av lokalt självstyre, god förvaltning, transparens, delaktighet, jämställdhet, civilsamhället, korruption, utsatta grupper, inkludering och sociala entreprenörer är mindre än 30 år.”

Beka Asanidze arbetar idag som chef för avdelningen för internationella relationer i Gori och ansvarar för internationella projekt i kommunen. Ett av deras projekt, “Civil budgeting”, har vunnit många nationella framgångar i Georgien och fått ett bidrag från EU. Projektet har ökat medborgarmedverkan, transparens och den lokala demokratinivån i kommunen.

Utöver sitt arbete är Beka också mycket engagerad i ungdomen och hur man kan öka ungdomars deltagande i beslutsprocessen på lokal nivå.

Ju mer ungdomar som involveras i beslutsprocesser på lokal nivå, desto bättre demokrati får vi

”Jag gjorde mina studier i juridiska fakulteten vid Tbilisi State University med ära. När jag kom tillbaka till min hemstad Gori insåg jag att ungdomarna i min hemstad hade färre möjligheter än de som bor i huvudstaden. Gori-ungdomar är mindre engagerade, har mindre informell utbildning och är mindre medvetna om mänskliga rättigheter, säger Beka.

Därför började han dela med sig av sin kunskap och erfarenhet med lokala ungdomar.

”Som juridikstudent valdes jag ut som utbildare för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter i skolor i Tbilisi. När jag kom tillbaka till Gori började jag göra samma typ av träningar för ungdomarna här. Vi har nu utbildningar, workshops, möten ansikte mot ansikte, forum och andra aktiviteter om mänskliga rättigheter, delaktighet och demokrati. Tack vare detta arbete blev jag förra året prisad som en av de bästa ungdomsarbetarna i Gori kommun!

In 2021, Beka Asanidze was awarded by mayor of Gori as one of the best youth workers of Gori municipality thanks to his work to raise awareness among the youth. Photo: private

Målet med det arbete jag gör med ungdomar är att öka ungdomarnas delaktighet i beslutsprocesser på lokal nivå. Många av dem röstade för första gången i förra årets kommunalval och vi kan se hur de har blivit mer engagerade och har fler idéer om hur man kan förändra den lokala situationen. Jag är så stolt över dem och glad över att vara en av anledningarna till deras utveckling!”

Förra året antogs Beka till ICLD:s internationella utbildningsprogram Human Rights Based Approach. I programmet arbetar han och hans Gori-team med ett projekt som syftar till att öka ungdomars deltagande i lokala beslutsprocesser.

“Det är ett bra tillfälle för mig att använda internationell erfarenhet i det arbete jag gör för mitt lokalsamhälle”, säger Beka. “Att lära sig om det svenska sättet för god samhällsstyrning, ta hand om utsatta grupper, urban hållbarhet och samarbete mellan kommuner och frivilligorganisationer är underbara möjligheter att studera och sedan omsätta i praktiken i vår kommun.”

Om vår serie Hjältar inom Lokal Demokrati

Inom den här serien skildrar vi personliga berättelser om individer som inspirerar andra och får demokratiska värden att fortskrida. Oavsett kön, status eller besvärliga situationer som de genomlevt, har de aldrig backat från demokratins frontlinje. Våra hjältar har varit eller är under skriven stund en del av vår verksamhet på ICLD. Läs tidigare porträtt

Projektområde
Inclusive leadership and governance