Ansökningsomgången till Kommunalt Partnerskap hösten 2019 är öppen!

Det är dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap, KP. Kommunala partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige. Fram till den 15 oktober är ansökningsomgången öppen.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de 19 samarbetsländer som finns listade nedan.

De länder som finns tillgängliga för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Så här ansöker ni