Ansök om nya kommunala partnerskap när ni vill

Det har blivit enklare att inleda ett nytt kommunalt partnerskap. Ansökan om nytt partnerskap, som oftast föregås av en Förberedelse, kan nu sökas när som helst under året.

Det finns många sätt att bilda partnerskap. Dessa kan vara representanter från kommuner som möts vid internationella konferenser och upprättar kontakter, befintliga historiska band mellan vissa kommuner eller lokala organisationer som har relationer med internationell kontakt som kommunerna skulle kunna dra nytta av och bygga på.

Nytt för i år är att ni som önskar att inleda ett kommunalt partnerskap kan ansöka om en så kallad Förberedelse när som helst under årets gång. När ni funnit en partner ansöker ni om en förberedelse i ICLDs digitala ansökningssystem Mina Sidor.

Nyligen beviljade

Några som nyligen blivit beviljade medel till sin Förberedelse är Borås Stad och Vračar stad i Serbien. Deras samarbete påbörjades då Irena Lakobrija Delic från Vračar i Serbien deltog i evenemanget som arrangerades av The Standing conference of towns and cities in Serbia och SKR. På konferensen träffade hon Fredrik Hjelm från samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås, som presenterade hur Borås stad arbetar med tillgänglighetsfrågor.

“Projektet har syftat till att lära från varandra om hur vi kan förbättra tillgängligheten till våra medborgare i staden. Både Borås Stad och Vračar har arbetat med tillgänglighetsfrågor i många år. Men tillgänglighet har många olika delar och arbete kring tillgänglighetsfrågor har prioriteras på olika sätt. Det finns många framgångsfaktorer och riskfaktorer som båda länder kan lära sig från varandra. I Förberedelsen kommer vi diskutera om hur samarbetsprojektet ska utformas.”

Intresserad av att jobba med Agenda 2030 med en internationell partner? Skriv till oss! partnership@icld.se