Anjezas livsuppgift är att hjälpa våldsutsatta kvinnor och flickor

Anjeza Bojaxhiu är född och uppväxt I Tirana. Sedan 2013 arbetar hon som kommunens koordinator för våld I nära relationer. Anjeza är även alumni från ICLD:s utbildningsprogram Human Rights Based Approach.

Vi presenterar Anjeza i vår serie Hjältar inom lokal demokrati!

“Varje dag på jobbet får jag höra talas om allvarliga fall av våld mot kvinnor och flickor i alla former. I mitt arbete som  lokal samordnare för har jag gjort detta till mitt livsuppdrag – att hjälpa  kvinnor och flickor som utsatts för våld i sin närhet, säger Anjeza Bojaxhiu.

Anjeza, som bland annat studerat en master i mänskliga rättigheter vid University of Manchester i Storbritannien, har specialiserat sig på kvinnors rättigheter genomgått en rad utbildningar varav ICLD:s program Human Rights Based Approach varit en av de mest berikande och relevanta enligt henne själv.

Programmet har gett mig rätt verktyg och kunskaper om hur jag kan hjälpa, särskilt kvinnor och flickor i min kommun, utifrån en strategi som bygger på mänskliga rättigheter, berättar hon.

Förändringsprojekt med fokus på jämställdhet och könsrelaterat våld

Inom ramen för programmet, som pågick under 18 månader, arbetade Anjeza med ett förändringsprojekt tillsammans i ett team med ytterligare två deltagare från Tirana kommun med fokus på jämställdhet och mot könsrelaterat våld och inkludering av utsatta kvinnor i politiskt beslutsfattande. De två andra deltagarna i teamet var Grejsi Bixhi, City Councillor i Tirana kommun och Marsela Allmuça, Executive director för Shelter Edlira Haxhiymeri (SEH) och assistant lecturer vid Tirana universitet.

Projektet som visats sig haft god effekt och direkt inverkan på livskvaliteten för kvinnor och flickor och deras familjer, har även rönt ett stort politiskt engagemang och stöd i frågan om att öka kvinnors och flickors deltagande i beslutsprocesser. Tack vare de goda resultat som projektet visade valde kommunen att uppmuntra ett nytt team att söka till ytterligare en programomgång (2022-2023) och fortsätta arbetet på liknande tema 

– Jag ser kvinnor dra nytta av det arbete som Tiranas kommun har startat, jag har sett kvinnor integreras fullt ut i samhället och förändra sina liv. Kvinnorna vågar bryta tystnaden och tala ut. Detta motiverar mig ännu mer att göra allt jag kan för att hjälpa kvinnor att återuppta en resa fri från våld, säger Anjeza.

Faktaruta om HRBA
ICLD:s program för Human Rights Based Approach är ett utbildningsprogram som fokuserar på att stärka kommuners kapacitet att arbeta rättighetsbaserat och öka medborgarnas möjlighet att utövar sina rättigheter, särskilt när det gäller utsatta grupper.