Aktiva svenska kommuner och regioner

Klicka på länkarna nedan för att öppna kartorna som listar alla svenska kommuner respektive regioner aktiva i ett ICLD-finansierat kommunalt partnerskap.

Aktiva svenska kommuner

Aktiva svenska regioner