Ulyana från Lviv – upprätthåller den lokala demokratin i krigstid

“Att vara ledare innebär ett stort ansvar, särskilt i tid av krig. En sann ledare måste stå på sina medborgares sida, lugna och stödja dem oavsett vad som händer.”

Låt oss presentera Ulyana, tidigare deltagare i ICLD:s program Women’s Political Leadership numera alum, som trots pågående krig i Ukraina har fördubblat sina ansträngningar att tjäna stadens medborgare och de som har fördrivits av konflikten. Vi presenterar henne i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”.

Ulyana Pak har många olika roller i sitt yrkesliv och privatliv: hon är kommunalråd i Lviv, assistent till Ukrainas nationella deputerade, skicklig jurist och hängiven mamma till sina två pojkar Marko och Nestor. Hennes imponerande prestationer, tillsammans med sin vänliga och empatiska natur, gör henne till en sann förespråkare för lokal demokrati.

Ulyana håller också i trådarna för ett offentligt projekt med namnet “Shelter friendly Lviv” vilket syftar till att stödja och erbjuda gratis aktiviteter till dem som flyttat till Lviv på grund av kriget, i synnerhet barn. Målet är att integrera dem med barn i närområdet och erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Vi kommer att återvända till projektet senare, men först låt oss introducera vår huvudperson.

Vägen in i politiken

Trots att Ulyana ursprungligen ville satsa på en karriär inom juridiken, blev hon alltmer lockad av politikens värld och har utvecklat en stark passion för att främja den lokala demokratin.

– Som jurist blev jag för elva år sedan inbjuden att stödja valprocessen för ett politiskt parti, och sedan dess har lokal politik fascinerat mig, säger Ulyana Pak.

Efter att ha blivit mamma tillbringade hon mycket tid i sitt bostadsområde och upptäckte många problem i den lokala infrastrukturen:

– Jag insåg hur obekväma gångvägarna var för att röra sig med en barnvagn, bristen på landskapsarkitektur i parker och på torg, obekväma och farliga lekplatser, bristen på platser på dagis och mycket mer. Det ville jag ändra på.

Med utgångspunkt i sin erfarenhet som jurist som gav juridiskt stöd till ett politiskt parti beslutade hon att vidta åtgärder för att förbättra lokalsamhället. Först var hon ganska osäker på om hon skulle lyckas i valet, men nu har Ulyana arbetat som lokalpolitiker i åtta år och är engagerad i att åstadkomma positiva förändringar på samhällsnivå.

Kriget påverkade allt

Rysslands fullskaliga invasion och aggressionskrig mot Ukraina har påverkat den lokala demokratin i Ukraina avsevärt och inneburit en rad utmaningar för både politiker och medborgare.

Efter den 24 februari hände många saker för första gången för oss – raketattacker mot våra städer, luftlarm och skyddsrum i källare, mord på oskyldiga människor… Vi började lära oss att leva under krigsförhållanden – att ta hand om våra invånares säkerhet och stödja vår armé.

Ulyana berättar att kriget hade en betydande negativ inverkan på lokala styrelseformer och transparens, vilket ledde till begränsningar av tillgången till offentlig information och register.

Av säkerhetsskäl tillkännagav kommunfullmäktige inte offentligt sina möten eller sin dagordning under flera månader efter konflikten, och mötena sändes inte heller på nätet. Den offentliga upphandlingen förenklades och kontrollen över stadens medel flyttades från deputerade till kommunfullmäktiges verkställande utskott, där borgmästaren i praktiken har all makt. Dessa förändringar innebar ett betydande avsteg från de vanliga demokratiska processerna och förfarandena i stadsfullmäktige, och Ulyana ville tillsammans med sina kollegor sätta stopp för detta.

 – Vi, ledamöter, samlade rådet med två tredjedelar av dess sammansättning, säger hon. Det var min idé att visa vårt folk att vi inte flydde, utan att vi fanns i staden tillsammans med dem och var redo att arbeta med alla frågor.

Som chef för laglighetskommissionen tog Ulyana upprepade gånger upp frågan om offentlighet och transparens. Tillgången till de flesta dokument har nu återställts och journalister kan sända från mötet, som äger rum enligt det schema som gällde före kriget.

Ulyana menar att det är tack vare ICLD:s ledarskapsprogram för kvinnor som hon till fullo insåg sin potential som förändringsagent inom lokalpolitiken:

– Utbildningsprogrammet hjälpte mig att analysera mina handlingar och inse hur mycket jag har påverkat stadens utveckling. Jag lärde mig hur jag kan förbereda och involvera mina kollegor i beslut som överensstämmer med min vision. Med invånarnas stöd kan vi tillsammans förespråka viktiga initiativ. Nu är jag mer säker på min förmåga att skapa förändring och jag anser mig vara en kompetent lokalpolitiker.

“Shelter friendly Lviv”

Sedan maj 2022 leder Ulyana Pak projektet “Shelter friendly Lviv” i samarbete med den tyska, icke statliga organisationen SHL , och de ukrainska organisationerna Alliance of Development och All-Ukrainian Democratic Forum. Projektet erbjuder aktiviteter till internflyktingar som flyttat till Lviv på grund av kriget, med särskild inriktning på barn. Det erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som inkluderar sport, språkklubbar, konstterapi och skräddarkurser.

– Vi ville hjälpa barn, som på grund av kriget tvingats flytta, att få vänner och känna sig mer hemma. Därför organiserade vi aktiviteter där de kunde leka och träffa barn boende i närområdet.

Ulyana säger att intresset för aktiviteterna var enormt och att de vid vissa tillfällen arbetade med upp till 1 000 personer som kom från olika delar av Ukraina, inklusive Donetsk, Makiivka, Bakhmut, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson och andra platser som drabbats hårt under det senaste året.

Jag känner att jag är på rätt plats eftersom jag har möjlighet att stödja andra människor. Vi är alla ukrainare, och vi måste stå tillsammans för att stödja varandra och uthärda detta fruktansvärda krig. Även om vi talar olika språk eller har olika historier förstår vi nu att vi är EN nation, vi är en stark nation och en modig nation. Vi tänker alla på vår seger, och varje gång när någon fyller år önskar vi varandra bara en sak: vår seger.


Ulyana betonar också vikten av att vara en ansvarsfull ledare, särskilt i krigstid:

– Att vara ledare innebär ett stort ansvar. En sann ledare måste stå på sina medborgares sida, lugna och stödja dem oavsett vad som händer. Under krig blir det möjligt att skilja sanna värden från sekundära värden, och i sådana svåra tider blir människor den mest värdefulla tillgången. Och det är människorna som ger oss politiker självförtroende och styrka.

Genom min erfarenhet har jag förstått hur fantastiskt det ukrainska folket är. De riskerar sina liv för att skydda andra, står tillsammans, arbetar ständigt frivilligt och samlar in kosmiska medel för den ukrainska arméns behov. Ju större trycket är, desto starkare blir vi, och till slut försvinner rädslan.

Om ICLD:s serie “Hjältar inom lokal demokrati”

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen vi letar efter får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet. Vi presenterar dem i vår serie “Hjältar inom Lokal Demokrati”. Låt dig inspireras!