Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som står på kö för att ingå i samarbete.

– Det finns en stark vilja bland svenska kommuner och regioner att bidra till att stärka kapaciteten hos de lokala myndigheterna i Ukraina, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

ICLD lanserade strax innan jul det nya partnerskapsnätverket för demokratisk resiliens vars syfte är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Intresset är stort bland svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskap med främst ukrainska kommuner.

Följande partnerskapsamarbeten mellan en svensk och en ukrainsk kommun är nu beviljade medel av ICLD:

Falun och Kolomyia

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Falun och Kolomyia kommer att arbeta tillsammans för att göra infrastrukturen mer jämlik och tillgänglig för alla. Fokus kommer att ligga på vattenförsörjning och avfallshantering. Syftet är att bygga starka och hållbara system som står emot kriser.

Karlskrona och Chortkiv

Samarbetsområde: Utbildning
Karlskrona och Chortkiv fokuserar på att göra utbildningssystemet bättre och mer demokratiskt. Chortkiv vill utveckla sitt sätt att undervisa för att ge både unga och äldre bättre möjligheter.

Lidingö och Slavuta

Samarbetsområde: Utbildning
Lidingö och Slavuta vill minska skillnaderna i skolan och göra utbildningen lika bra för alla. De strävar efter att alla ska ha samma möjligheter att lära sig och växa, oavsett bakgrund. Genom att arbeta tillsammans hoppas de kunna fostra framtidens demokratiska medborgare som är redo att bygga en fredligare värld.

Ronneby och Ternopil

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Ronneby och Ternopil kommer att samarbeta kring hur de förbättrar vattenhantering och andra tekniska tjänster. De delar kunskap om hur man kan vara bättre förberedd på kriser och hur man kan skydda miljön samtidigt som man ser till att alla har tillgång till rent vatten. De vill också göra sina samhällen starkare och bättre rustade för framtiden, särskilt med tanke på Ukrainas väg mot EU.

Umeå och Cherson

Samarbetsområde: Stadsplanering
Umeå och Cherson ska samarbeta tillsammans för att planera städer som är bra för alla att leva i, även efter kriget. De tittar särskilt på hur man kan göra stadsplaneringen mer jämställd och hur digital teknik kan hjälpa till att få med alla invånares åsikter. Målet är att bygga upp städer där alla känner sig välkomna och kan vara med och bestämma.

Växjö och Kalush

Samarbetsområde: Inkluderande ledarskap och styrning
Växjö och Kalush vill arbeta tillsammans för att göra ledarskap och beslutsfattande mer inkluderande. De ser särskilt på hur kriget påverkar Kalushs ekonomi och hur båda kommunerna kan förbättra sin beredskap för kriser. De vill engagera ungdomar mer i samhället och använda digital teknik för att kommunicera bättre med invånarna.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket Demokratisk resiliens som samlar partnerskapsamarbeten mellan bland annat svenska kommuner och kommuner i Ukraina.

Nätverket för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk där temat “demokratisk resiliens” syftar till att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Läs mer

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Falu kommunKarlskrona kommunLidingö stadronneby kommunUmeå kommunVäxjö Kommun
Internationell partner
ChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaSlavutaTernopil
Etiketter
demokrati, Ukraina,