18 nya internationella samarbeten utvecklar demokrati på lokal nivå

- Uppgiften att verka för en stark och institutionaliserad lokal demokrati kanske aldrig varit så viktigt som nu! Jag vill därför gratulera alla de kommuner och regioner som beviljats kommunala partnerskap. Ni kommer med ert arbete att göra skillnad! säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Totalt får nu 18 projekt i 12 svenska kommuner eller regioner dela på över 16 miljoner kronor. Det handlar om nya eller fortsatta samarbeten med en internationell motpart på ett gemensamt tema. De svenska kommuner/regioner som nu beviljas medel är: Arvika, Borlänge, Gotland, Härryda, Kalix, Sjuhärad, Skellefteå, Sundsvall, Vänersborg, Västernorrland, Växjö och Upplands-Bro. Exempelvis kommer:    

  • Arvika tillsammans med Moi’s Bridge i Kenya arbeta för en jämlik och rättvis tillgång till vatten.
  • Kalix kommer tillsammans med Masaka i Uganda att arbeta med barn- och ungdomsinflytande. 
  • Region Västernorrland utvecklar sitt arbete med Mombasa i Kenya, nu på temat hållbar konsumtion och sophanteringsfrågor.
  • Sjuhärads kommunalförbund och Da Nang i Vietnam, kommer att ha fokus på Agenda 2030 där de bland annat vill öka medvetenheten om hållbarhet bland beslutsfattare och tjänstepersoner.    

Se alla som beviljats bidrag     

Läs mer i vårt pressmeddelande