1,35 miljoner till Växjös demokratiprojekt med Komuna Vushtrri

ICLD har beviljat 1 350 000 SEK till ett partnerskapsprojekt mellan Växjö kommun  och Komuna Vushtrri i Kosovo. Projektet ska genom digitalisering, öka och förbättra kommunens kommunikation och dialog med sina medborgare.

Inom arkivverksamheten finns utmaningar i samhällets övergång till digitalisering. Det behöver säkras så att det som sker i verksamheterna i dag finns tillgängligt och är läsbart för kommunens invånare att ta del av och forska på i framtiden berättar Carina Elmefall, kanslichef på Växjö kommun.

Vi är därför glada för möjligheten att samarbeta med kommunarkivet i Komuna Vushtrri och tillsammans kunna jobba för att stärka invånares insyn och tillgång till kommunens allmänna handlingar. Det är en viktig del av vårt demokratiska samhälle!

Carina Elmefall, kanslichef Växjö kommun

Om projektet

Växjö kommun och Komuna Vushtrri i Kosovo har samarbetat under lång tid och har tidigare genomfört ett flertal projekt på olika teman. Det nu beviljade projektet, med titeln “Effective development of archives and digitalization” har sin grund i teknisk service och infrastruktur och med övergripande mål att utveckla och digitalisera befintligt kommunarkiv i Vushtrri.

Projektets målgrupp utgörs av medborgare utanför urbaniserade områden, etniska minoriteter samt studenter och forskare. Den huvudsakliga samhällsutmaningen som projektet utgår från är brister i tillgänglighet för befintligt kommunarkiv, vilket leder till att medborgare har svårt att nå den information de har rätt att ta del av.

Målsättningen med projektet är att öka kommunens kapacitet att tillhandahålla information genom digitalisering av kommunarkivet, samt att öka kommunens kapacitet att kommunicera med medborgare genom att jobba med metoder för dialog och med förbättrade digitala kommunikationskanaler.

Ansökan är kopplad till mål 16 och 17 i Agenda 2030.

– Vi ser att detta projekt kommer att skapa ökad transparens av kommunens verksamhet, liksom större delaktighet och bättre möjlighet till ansvarsutkrävande för kommunens medborgare vilket bidrar till att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå.

Karin Norlin-Bogren, enhetschef ICLD

Inom arkivverksamheten finns utmaningar i samhällets övergång till digitalisering. Det behöver säkras så att det som sker i verksamheterna i dag finns tillgängligt och är läsbart för kommunens invånare att ta del av och forska på i framtiden. Kommunarkivet i Växjö till vänster och kommunarkivet i Vushtrri till höger. Foto: Växjö kommun

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Tema
Digitalisation and e-governance
Etiketter
Komuna Vushtrri, Växjö,