Agenda 2030

Agenda 2030 – så når vi målen

ICLD arbetar tillsammans med kommuner och regioner och erbjuder medel och resurser för att implementera Agenda 2030 i verksamheten och bidra till att uppnå de globala målen i praktiken.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD blir från årsskiftet ny samarbetspart till Glokala Sverige, kommunikations- och utbildningsprojektet om Agenda 2030 för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Genom detta samarbetet ges nu möjlighet till fortsatt implementering och metodutveckling av Agenda 2030 i verksamheten via ICLD:s internationella partnerskapsprogram. Samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks. Läs mer om vårt samarbete.

Vad vet du om de globala målen?

Här finns en digital utbildning för att ge dig mer kunskap om Agenda 2030. Utbildningen finns på svenska och på engelska och är en introduktion till Agenda 2030. Utbildningen är framtagen i samarbete med SCB.


I filmerna nedan berättar Shannon Lövgren på ICLD mer om de globala målen och dess historia i fem olika avsnitt, samt en avslutande del – en ”energizer” med de globala målen! Filmerna är på engelska.Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

ICLD blir från årsskiftet ny samarbetspart till Glokala Sverige, kommunikations- och utbildningsprojektet om Agenda 2030 för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Genom detta samarbetet ges nu möjlighet till fortsatt implementering och metodutveckling av Agenda 2030 i verksamheten via ICLD:s internationella partnerskapsprogram. Samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks. Läs mer om vårt samarbete.


Goda exempel – Agenda 2030


Så når vi målen i Agenda 2030

Så når vi målen i Agenda 2030

Med en tredjedel av Agenda 2030-resan redan avklarad, sätter ICLD kurs mot ett decennium av åtgärder.

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Lättare för kommuner att implementera Agenda 2030

Från årsskiftet blir ICLD ny samarbetspartner till Glokala Sverige. – Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord…

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Den 24 september arrangerades evenemanget Mötesplats Agenda 2030 av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige. Under en halvdag samlades kommuner, regioner, svenska FN-förbundet, Sida och andra…

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

Från ord till handling – uppnå Agenda 2030 genom kommunala partnerskap

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar idag i Glokala Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030…

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

Hur kan forskningen hjälpa till att skapa bättre förståelse för de globala målen?

All forskning som finansieras av ICLD är kopplad till lokal demokrati och något av de 17 globala målen i Agenda 2030. Kunskapscentrum ska fungera som…

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Hur kopplar Kommunala Partnerskap till de globala målen?

Kommuner, regioner och landsting har en avgörande roll för arbetet med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. United Cities and Local Governments,…

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

ICLD har verktyg för att arbeta med Agenda 2030

För svenska kommuner finns många sätt att arbeta med Agenda 2030. En bra metod är att engagera sig i ett partnerskap. Både för att lära…

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Fokus på Agenda 2030 under KP:s seminarium i Jönköping

Den 24 maj ordnades en introduktionsdag till ICLDs Kommunala Partnerskapsprogram för intresserade kommuner och regioner. Fokus låg på hur kommuner kan arbeta med Agenda 2030…

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

ICLD:s forskning har ett tydligt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling

Fyra forskningsprojekt har fått finansiering och kommer genomföras mellan 2017 och 2018. De nya globala målen för hållbar utveckling diskuterades under konferensen “The Future of…