Utveckla er kommuns arbete med ungdomsinflytande

Just nu söker vi svenska kommuner som vill samarbeta med en partnerkommun i södra Afrika.

Läs mer

Förbättra kommunens jämställdhetsarbete

Delta i internationellt nätverk för jämställdhet!

Läs mer

Stärk den lokala demokratin –

ingå ett internationellt partnerskapsamarbete via ICLD!

Läs mer

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Kalendarium

Vårt arbete

Kommunala partnerskap

Internationella samarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i våra utvalda samarbetsländer.

ITP

Våra internationella utbildningsprogram vänder sig i de flesta fall till beslutsfattare och tjänstepersoner både inom offentlig förvaltning, näringsliv och ideell sektor, i våra utvalda samarbetsländer.

Forskning

ICLD stödjer och initierar forskning samt dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

Nätverk

För att för bättre och mer effektivt utbyte mellan partnerskapen samt mer stöd och hjälp från ICLD jobbar vi i “Nätverk”. ett nätverk samlas man inom ett gemensamt temaområde.

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Genom den internationella samarbetsformen kommunalt partnerskap kan din kommun/region bidra till att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen.

Var i Sverige och i världen bedriver ICLD verksamhet ?

Vi har pågående partnerskap, ITP och forskning i tre världsdelar. Ta reda på var.

158 kommuner/regioner engagerade under 2022

Under 2022 var 158 kommuner/regioner runt om i världen engagerade i våra utbildningsprogram eller inom ett kommunalt partnerskap. Av dessa var 51 svenska kommuner eller regioner och 107 internationella motsvarigheter.

Lokala demokratihjältar

Låt dig inspireras av de fantastiska demokratikämparna som vi presenterar i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”!

Local Democracy Talks

ICLD erbjuder återkommande direktsända paneldiskussioner med lokala politiker såväl svenska som internationella, för att stärka det demokratiska samtalet.

Local Democracy Labs

ICLD erbjuder återkommande dialogmöten där forskare möter politiker och tjänstepersoner för att diskutera hur man kan lösa globala utmaningar på lokal nivå.

Situationen i Ukraina

ICLD följer händelseutvecklingen noga i Ukraina då vi både har team inom internationella utbildningsprogram, kommunala partnerskap samt forskningsprojekt. Vi arrangerar även panelsamtal och seminarier.