Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen mot fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.

Förbättra kommunens jämställdhetsarbete

Delta i internationellt nätverk för jämställdhet!

Läs mer

Stärk den lokala demokratin –

ingå ett internationellt partnerskapsamarbete via ICLD!

Läs mer

Kalendarium

Vårt arbete

Kommunala partnerskap

Internationella samarbeten mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i våra utvalda samarbetsländer.

Nätverk

För att för bättre och mer effektivt utbyte mellan partnerskapen samt mer stöd och hjälp från ICLD, jobbar partnerskapen i nätverk där de samlas kring ett gemensamt tema.

ITP

Våra internationella utbildningsprogram är skräddarsydda för nätverken. Vi erbjuder även ett program som vänder sig till kvinnor från hela världen som är politiska ledare. 

Forskning

ICLD stödjer och initierar forskning samt dokumenterar, analyserar och sprider kunskap som finns kring lokal demokratiutveckling och decentralisering.

ICLD i Almedalen 2024

ICLD deltog i Almedalsveckan 2024, under invigningen och med två panelsamtal, dels om svenska kommuners partnerskap med ukrainska motsvarigheter, dels ett samtal på temat lokal demokrati och tillståndet i världen med bland annat Jan Eliasson.

Stärk den lokala demokratin – ingå ett partnerskapsamarbete!

Genom den internationella samarbetsformen kommunalt partnerskap kan din kommun/region bidra till att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen.

Var i Sverige och i världen bedriver ICLD verksamhet ?

Vi har pågående partnerskap, ITP och forskning i fyra världsdelar. Ta reda på var.

Demokrati som motståndskraft

ICLD har lanserat ett nytt partnerskapsnätverk med namnet “Democratic Resilience”. I nätverket ingår partnerskapsamarbeten mellan svenska och europeiska kommuner, i första hand med Ukraina, Bosnien & Hercegovina och Kosovo.

130 kommuner/regioner engagerade

Under 2023 var 130 kommuner/regioner runt om i världen engagerade i våra utbildningsprogram eller inom ett kommunalt partnerskap. Av dessa var 42 svenska kommuner eller regioner och 88 internationella motsvarigheter.

Local Democracy Labs

ICLD erbjuder återkommande dialogmöten där forskare möter politiker och tjänstepersoner för att diskutera hur man kan lösa globala utmaningar på lokal nivå.

Local Democracy Talks

ICLD erbjuder återkommande direktsända paneldiskussioner med lokala politiker såväl svenska som internationella, för att stärka det demokratiska samtalet.

Lokala demokratihjältar

Låt dig inspireras av de fantastiska demokratikämparna som vi presenterar i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”!