Svensk partner: Växjö Kommun

Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Local Coalition Work for Improved Governance

The proposed three-year project is a part of the formal partnership between Växjö Municipality and JB Marks Municipality. The overall goal is to improve and strengthen political structures, coalition work and political leadership in order to thereby strengthen democracy and structures for good governance on the municipal level. This goal will be achieved by creating new guidelines, training for politicians and studying techniques for conflict management. The project activities include workshops, case studies, study visits, exchanging good examples and involving external expertise. Both municipalities see great potential in this new initiative that involves multiple political parties from both municipalities, which will thus benefit greatly from participation in the joint activities over the next three years. The project also has a strong connection to goal 17 in the sustainable development goals, which contains global solidarity, capacity development and exchange of knowledge.

Älmhult, Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Partnership to fight gender-based violence

Forthcoming project application pertains to the current partnership between Municipality of Älmhult and City of Växjö and JB Marks Local Municipality. The proposal stretches over three years (2023-2025) and consists of 15 activities in total. This involves a wide group of stakeholders, such as multiple municipal departments, regional organisations and parts of the judicial system.

The project intends to establish an effective and municipality-specific collaboration form for support regarding gender-based violence. The collaboration form, which includes both internal and external stakeholders, intends to strengthen the multi-disciplinary work in the area. Thus, municipal organisations can minimise the number of contacts for the survivor, whilst simultaneously provide holistic support for women, but also children. The process consists of establishment, pilot-tests, evaluation and adoption of a collaboration form which accounts for improved competence and resource distribution based on the survivor’s needs.

The project’s results and successes will by 2025 relate to three different levels: (a) municipal/provincial level: strengthened capacity and knowledge regarding treatment of survivors of gender-based violence; (b) individual level: survivors are able to create sustainable alternatives to their circumstances through integrated support; and (c) societal level: strengthened democracy and social inclusion as signs of insecurity, health issues and poverty are reduced.

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjö kommun och An Giang har genom ett partnerskapsprojekt om vattenfrågor inspirerat varandra till nya lösningar. Deras samarbete har lett till att de demokratiska processerna inom tekniska frågor har utvecklats och att medarbetare har kunnat reflektera över sitt eget demokratiska bidrag.

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda delade utmaningen att de har gott om ytvatten, men delvis utmaningar med bristande kvalitet. Därför skissades ett nytt projekt fram där kommunerna skulle stärka sin kapacitet att ge tillgång till rent vatten, samtidigt som de skulle vässa sitt demokratiska bidrag genom att bättre inkludera nyckelintressenter i sin planering.

Hanteringen av vatten och avlopp i kommuners tekniska förvaltningar förknippas sällan direkt med demokratifrågor. Men dessa områden har stor inverkan på invånarnas vardag och det spelar därför en viktig roll hur medborgare inkluderas och delaktiggörs i projekten. Genom det ICLD-finansierade projektet fick Växjös tekniska förvaltning reflektera över sina demokratiska processer gentemot medborgarna.

– Vi i tekniska förvaltningar utvärderar sällan oss själva i deltagande och inkluderande av invånarna, men genom ICLD har vi fått reflektera över hur vårt eget demokratiska bidrag till kommunen ser ut. Hur har medborgare kunnat påverka beslutsprocesserna, är informationen vi skickar ut tillgänglig för alla och har allmänheten insyn i projekten vi jobbar med? Genom att jobba med de frågorna vässar vi vår egen verksamhet.

Ingrid Palmblad Örlander, samordnare för projektet och utredningsingenjör i Växjö kommun
https://www.facebook.com/InternationalCentreforLocalDemocracy/videos/723525815140549/

Projektet pågår mellan 2019-2021 med målet att bland annat ta fram en integrerad vattenplan i An Giangs centralort Long Xuyen. Hittills har kommunerna hållit workshops med nyckelintressenter och gjort besökt varandra för utbildningar och fältbesök relaterade till vattenutmaningarna i kommunerna. Bland annat har de utbildats i kapacitetsbyggande för offentliga samråd med medborgare och vissa deltagare har deltagit i workshops och case-utmaningar under en ICLD-utbildning i Härnösand. Redan nu har inspirationen från An Giang bidragit till att Växjö har beslutat att utveckla en egen integrerad vattenplan.

Vi inspirerades av deras engagerade sätt att ta sig an utmaningarna med vatten och avlopp. Deras specifika tekniska lösningar ligger långt ifrån våra, men deras tillvägagångssätt har inspirerat oss och bidragit till att Växjö nu också äntligen gör en vattenplan. Den workshopmetodik vi använde i Vietnam har vi också kunnat använda för idégenerering i andra projekt hemma i Växjö.

Ida Lidholt, vattenstrateg vid Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Goda exempel delas under träffarna mellan parterna. Här testar projektgruppen elcyklar som transportmedel till ett studiebesök i Växjötrakten.

Genom deras partnerskap har Växjö och An Giang redan visat hur processer för en öppen och inkluderande demokrati är viktigt även inom tekniska frågor så som vatten och avlopp. De visar också hur kommuner vars specifika tekniska lösningar står långt ifrån varandra kan lära sig och inspireras av varandras tillvägagångssätt för att ge ömsesidig nytta i ett kommunalt partnerskap.

Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Development of an Energy Plan in Line with Agenda 2030

“Development of an Energy Plan in Line with Agenda 2030” is a two-year project (2019-2020) based on the municipal partnership between Växjö Energi, Växjö municipality (Sweden) and JB Marks Local Municipality (South Africa). The project is based on the Sustainable Development Goal no 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. The project consists of ten activities.

The objective of the project is to develop an Energy Strategy for JB Marks at the same time as Växjö Energi is developing a Strategical Plan.

Through bench-marking and exchange of experience along the parallel processes including a joint external assessment on global energy issues the level of knowledge and competence will rise in both organisations which will benefit the development and the quality of the steering documents as well as the implementation of them.

When the project is completed the two partnering institutions would have strengthened their long-term, professional and strategic work with energy issues. Aiming at reduction of the use of fossil fuels and the increased use of energy efficiency methods, alternative, clean and renewable energy. All with the aim on sustainable development goal number 7 in Agenda 2030. This will be beneficial for both municipalities including the community.

Växjö and An Giang, Vietnam

Project: Sustainable water management (Blue Vietnam)

An Giang province in Vietnam and the Municipality of Växjö in Sweden, have implemented several partnership projects since 2010.

This time, the partners have identified water management as the most relevant area for further cooperation and have in a thorough stakeholder and problem analysis prepared an implementation project that is beneficial for both parties.

Surface water is in abundance in both cities, but is partially of lacking quality. In Long Xuyen city – a new waste water system is now under construction. In Växjö, there is a constant need of renovation and improvements of the existing water systems. The function of the water infrastructure and how this affect surrounding surface water, will influence everyone in the city – directly or indirectly.

Sustainable water management is a challenge, not only in our cities but all around the globe.

This three-year long (2019-2021) project aims to build capacity and focus on preparing an integrated water management plan for Long Xuyen-city and in different ways raise awareness among key-stakeholders about the importance of working towards better water quality as well as finding ways to motivate them to do so.

Find out more about the parnerships impact in this video

Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Public skills training to create new job opportunities and fight poverty

This project is based on the municipal partnership between City of Växjö and JB Marks Local Municipality (South Africa). The three-year proposal (2019-2021) consists of 15 activities and involves also regional partners, labour-office, university, civil society and private business sector.

The project objective is to strengthen public capacity at the social welfare field by establishing a new public model for skills-training and empowerment of vulnerable social groups without jobs, resources and security.

The project objective intends to capacitate powerful, efficient and synchronized public provision of labour-market support for the vulnerable target-group. The process includes the establishment, testing, evaluation and final adoption of a new model that combines practical skills-training with theoretical education. The project will make use of practical pilot-tests in the two municipalities, which includes a multi-disciplinary approach.

When the project closes in 2021, the results and achievements will relate to three different levels:

  • Municipal/regional level: new capacity when to provide efficient labour-market support.
  • Individual level: vulnerable individuals/groups taking steps from poverty towards sustainable employment.
  • Society level: strengthening of democracy and social inclusion while signs of poverty, insecurity and segregation are reduced.

The project is based on a win-win perspective and will be carried out with great respect to fundamental values such as sustainability, gender equality, environment and human rights.

Växjö and Vushtrri, Kosovo

Project: Sustainability education in preschool/primary school

The purpose of the three-year project (2019-2021) is to strengthen the organizational capacity of the municipalities to educate preschool/primary school students in Vushtrri and Växjö about the environment and sustainability.

For Växjö, it entails developing working methods and cross-border cooperation, both locally and globally. For Vushtrri’s part, it is about introducing a new subject in preschools/ primary schools.

The project aims at improving the municipalities’ capacity and learning through collegial exchanges as well as mapping of environmental and sustainability-related methods that will be integrated into each municipality. The project builds on the previously executed MIS-project which focused on environmental education in school for students age 10-15. The proposed project aims to build on the lessons learned from that project, but by further deepening the cooperation, and involving school management and politicians to give the project a long-term perspective.

The project will involve a total of 12 participants from both municipalities. The project will highlight methodology, materials and working methods linked to the focus area, and involve external experts. The methodology will be tested among teachers and 500 preschool students. Finally, the project is linked to the goals in Agenda 2030, goal 4, which stipulates a good education for all.

Växjö and Vushtrri, Kosovo

Project: SEKOS 2, Social Entrepreneurship

The new project – SEKOS 2 – focuses on municipal capacity-building within schools and will be implemented during three years (2018-2020) in cooperation between the City of Växjö and Komuna Vushtrri, Kosovo.

SEKOS 2 turns focus towards social entrepreneurship and young future entrepreneurs. The project builds on a previous ICLD project (ended 2017) that was successful, provided good results and a will to deepen the cooperation. The new project primarily involves school principals and teachers as direct participants while (at least) 100 upper-secondary student take part as indirect participants at local level.

The project consists of totally six international stages with focus on the development of the pedagogical teaching method to strengthen knowledge about social entrepreneurship issues. The new method will be processed by participants and experts at the Linnaeus University and will include a mix of lectures, workshops, case-studies, experiments and study-visits. During the project´s second half, the method will be implemented as a pilot-project at schools in the two municipalities, with continuous analysis, adjustments and improvements. When the project ends, the method will be integrated as permanent part in education at upper-secondary level.

The new project has a clear democracy focus and promotes a business definition with embedded social dimensions. It lies well in line with the ICLD core-values and respects vital concepts such as gender equality, environment and human rights.

Towards a democratic and equitable health system. Project 3: Co-created communication channels and systems for increased collaboration between authorities and citizens

Much of the world’s infectious diseases are severely under-reported, sometimes because of lack of capacity to diagnose and statistics but also as a conscious decision to protect the economic and political interests. This approach is not consistent with a good democracy and threaten especially those people who are already struggling to defend themselves because of poverty or lack of education. Lack of understanding of when, where, how and who suffer from these conditions affect the individual as well as society’s ability to prevent the spread of infection. Mosquito-borne diseases like dengue fever is no exception.
 
This is one of three sub-projects within the framework of a well-established collaboration between the Västerbotten County Council and the Yogyakarta City Government who addressed the development of a more sustainable, transparent and democratic health system of dengue fever as a model. 

This project (Project 3) aims to support the development of robust, transparent and sustainable internal and external communication systems, including channels and messages tailored to targeted and segmented population groups and with citizen-based feedback loops, to promote health equity and health literacy, and strengthen the trust and collaboration between the health authority and the community.

Kontaktcenter; utveckling av service och tillgänglighet

The two-year project is based on a problem analysis where the cooperation of the municipalities respectively Contact Centers are faced with a need for development regarding their work. It is about the overall development of availability, service, treatment, new technology and work environment that will affect citizens’ contact with local democracy. The results may also promote accountability and transparency when the municipality becomes more accessible. Cooperation Municipalities have different challenges, strengths, weaknesses, experiences and expertise in this problem area. This allows the exchange of expertise will give results and effects of both parties.

The goal is to achieve an increased competence of all service people, but to some extent also a politician, concerning the strategies, methods and good experiences around the Contact Center’s work refers to four areas:

  • high availability
  • service and treatment
  • new technology and design of facilities that benefit paragraphs 1 and 2 above
  • work environment, satisfaction and development of employees in the Contact Center

The new skills will have helped to plan and pilot testing for implementation of selected strategies, methods and good experiences that will develop the municipality’s Contact Centre.