Svensk partner: Växjö Kommun

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som står på kö för att ingå i samarbete.

– Det finns en stark vilja bland svenska kommuner och regioner att bidra till att stärka kapaciteten hos de lokala myndigheterna i Ukraina, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

ICLD lanserade strax innan jul det nya partnerskapsnätverket för demokratisk resiliens vars syfte är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Intresset är stort bland svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskap med främst ukrainska kommuner.

Följande partnerskapsamarbeten mellan en svensk och en ukrainsk kommun är nu beviljade medel av ICLD:

Falun och Kolomyia

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Falun och Kolomyia kommer att arbeta tillsammans för att göra infrastrukturen mer jämlik och tillgänglig för alla. Fokus kommer att ligga på vattenförsörjning och avfallshantering. Syftet är att bygga starka och hållbara system som står emot kriser.

Karlskrona och Chortkiv

Samarbetsområde: Utbildning
Karlskrona och Chortkiv fokuserar på att göra utbildningssystemet bättre och mer demokratiskt. Chortkiv vill utveckla sitt sätt att undervisa för att ge både unga och äldre bättre möjligheter.

Lidingö och Slavuta

Samarbetsområde: Utbildning
Lidingö och Slavuta vill minska skillnaderna i skolan och göra utbildningen lika bra för alla. De strävar efter att alla ska ha samma möjligheter att lära sig och växa, oavsett bakgrund. Genom att arbeta tillsammans hoppas de kunna fostra framtidens demokratiska medborgare som är redo att bygga en fredligare värld.

Ronneby och Ternopil

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Ronneby och Ternopil kommer att samarbeta kring hur de förbättrar vattenhantering och andra tekniska tjänster. De delar kunskap om hur man kan vara bättre förberedd på kriser och hur man kan skydda miljön samtidigt som man ser till att alla har tillgång till rent vatten. De vill också göra sina samhällen starkare och bättre rustade för framtiden, särskilt med tanke på Ukrainas väg mot EU.

Umeå och Cherson

Samarbetsområde: Stadsplanering
Umeå och Cherson ska samarbeta tillsammans för att planera städer som är bra för alla att leva i, även efter kriget. De tittar särskilt på hur man kan göra stadsplaneringen mer jämställd och hur digital teknik kan hjälpa till att få med alla invånares åsikter. Målet är att bygga upp städer där alla känner sig välkomna och kan vara med och bestämma.

Växjö och Kalush

Samarbetsområde: Inkluderande ledarskap och styrning
Växjö och Kalush vill arbeta tillsammans för att göra ledarskap och beslutsfattande mer inkluderande. De ser särskilt på hur kriget påverkar Kalushs ekonomi och hur båda kommunerna kan förbättra sin beredskap för kriser. De vill engagera ungdomar mer i samhället och använda digital teknik för att kommunicera bättre med invånarna.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket Demokratisk resiliens som samlar partnerskapsamarbeten mellan bland annat svenska kommuner och kommuner i Ukraina.

Nätverket för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk där temat “demokratisk resiliens” syftar till att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Läs mer

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Falu kommunKarlskrona kommunLidingö stadronneby kommunUmeå kommunVäxjö Kommun
Internationell partner
ChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaSlavutaTernopil
Etiketter
demokrati, Ukraina,

Växjö and Kalush

Area of Cooperation: Fostering Inclusive Leadership and Governance

Växjö and Kalush prioritize collaboration amidst war-induced strains and dissatisfaction with local services. They focus on crisis preparedness, addressing adolescent mental health issues, and advancing e-services. With a goal of empowering communities through strategic planning, they aim to enhance citizen communication and foster dynamic democracy.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Tema
Child rights and youth participation
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
Kalush

Demokratimiljoner till kommuner och regioner

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, beviljar sammanlagt 7,3 miljoner kronor till tre svenska kommuner och en region för deras demokratiprojekt tillsammans med en internationell partnerkommun. Det är Växjö, Kalix, Lycksele och Gotland som får ta del av pengarna.

Följande kommuner och region har fått sina partnerskapsprojekt beviljade:

  • Växjö kommun ska tillsammans med kommunen JB Marks i Sydafrika samarbeta i ett projekt där medborgarna tydligare ska involveras i stadsplaneringen. Kvinnor, barn och låginkomsttagare är prioriterade målgrupper i projektet. Växjö kommun beviljas 1,5 miljoner SEK för ett treårigt projekt. Läs mer
  • Kalix kommun tillsammans med kommunen Masaka i Uganda ska arbeta i ett treårigt projekt där fokus ligger på att öka barn och ungas samhällsengagemang, men också öka föräldrars involvering. Syftet är att minska hemmasittande och psykisk ohälsa. Växjö kommun beviljas 2,55 miljoner SEK. Läs mer
  • Lycksele kommun får ytterligare 700 000 SEK till sitt befintliga projekt med Homa Bay i Kenya som arbetar för en långsiktig och hållbar vatten- och avfallshantering. Läs mer
  • Region Gotland ska tillsammans med sin partnerkommun Kibaha i Tanzania arbeta i ett treårigt projekt som motverkar könsbaserat våld, gender based violence. Region Gotland beviljas 1,5 miljoner SEK. Läs mer

– Det kan inte understrykas nog hur viktigt det är att involvera medborgare i centrala frågor inom kommunernas arbete, exempelvis inom stadsplanering, jämställdhet och ungdomsinflytande. Det är en grundbult för den lokala demokratin. Därför är vi glada att kunna bevilja partnerskapsprojekt som bidrar till detta!

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Under oktober beviljade ICLD även medel till partnerskapsamarbeten mellan Västerås – Gabarone, Botswana och Falkenberg tillsammans med  Sundays River Valley och distriktet Sarah Baartman i Sydafrika.

Om Kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen.

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen. Läs mer om kommunala partnerskap.

Globala mål
17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Kalix kommunLycksele kommunRegion GotlandVäxjö Kommun
Internationell partner
Homa BayJB Marks Local MunicipalityKibaha Town CouncilMasaka District Local Government Council
Etiketter
beviljade partnerskapsprojekt, demokratiprojekt, kommunala partnerskap,

Växjö and JB Marks, South Africa

Projekt: Efficient and Responsive Traffic Planning  

The new project focuses on the promotion of road safety by increasing the mobility for children, minorities, underrepresented groups, and the socety as a whole. The project streaches over three years and is based on the SDG no 11. Sustainable cities and communities.  

The aim with the partnership and the project on effective and responsive traffic planning is to twofold. One is to increase the municipalities capacities in planning and implementing policies relating to urban planning and road safety. The other objective is to increase the municipalities organisational capacity in transparency and finding new methods in acquiring and sharing information with the citizens. By increasing these capacities, the municipality will enhance their ability to work with the participation of minority group and will increase their voices and perspective in relation to urban planning.  

Women, children, and families from low-income families are the main target groups of the project. In a preparatory phase these stakeholders have been identified because the traffic planning and transportation planning are lacking the perspectives of children and women movement in the public sphere. By addressing the promotion of road safety from their perspectives it will also benefit the society as a whole.  

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Tema
Participatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality

Växjö and Vushtrri, Kosovo

Växjö and Vushtrri partnership is embarking on a new project that seeks to improve accessibility to municipal services and information by effectively managing municipal archives.

The project identifies three key beneficiary groups: citizens in rural areas, ethnic minorities, and students/researchers at universities. These groups face challenges in accessing information and documents due to factors such as transportation limitations, language barriers, and lack of prioritization and digitization by the municipality.

It aims to enhance the municipality’s organisational readiness in two areas: policy implementation and community participation. For policy implementation, the project focuses on improving archive management through the implementation of new methods and learnings. It also emphasizes community participation by enhancing dialogue and communication with citizens through various channels. International visits and collaborations with civil society organizations, schools, and stakeholders are planned to facilitate peer learning and knowledge exchange.

Overall, the project aims to improve accessibility to municipal services and enhance community participation through effective archive management and strengthened partnerships.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Tema
Digitalisation and e-governanceParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
Komuna Vushtrri

Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Local Coalition Work for Improved Governance

The proposed three-year project is a part of the formal partnership between Växjö Municipality and JB Marks Municipality. The overall goal is to improve and strengthen political structures, coalition work and political leadership in order to thereby strengthen democracy and structures for good governance on the municipal level. This goal will be achieved by creating new guidelines, training for politicians and studying techniques for conflict management. The project activities include workshops, case studies, study visits, exchanging good examples and involving external expertise. Both municipalities see great potential in this new initiative that involves multiple political parties from both municipalities, which will thus benefit greatly from participation in the joint activities over the next three years. The project also has a strong connection to goal 17 in the sustainable development goals, which contains global solidarity, capacity development and exchange of knowledge.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality

Älmhult, Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Partnership to fight gender-based violence

Forthcoming project application pertains to the current partnership between Municipality of Älmhult and City of Växjö and JB Marks Local Municipality. The proposal stretches over three years (2023-2025) and consists of 15 activities in total. This involves a wide group of stakeholders, such as multiple municipal departments, regional organisations and parts of the judicial system.

The project intends to establish an effective and municipality-specific collaboration form for support regarding gender-based violence. The collaboration form, which includes both internal and external stakeholders, intends to strengthen the multi-disciplinary work in the area. Thus, municipal organisations can minimise the number of contacts for the survivor, whilst simultaneously provide holistic support for women, but also children. The process consists of establishment, pilot-tests, evaluation and adoption of a collaboration form which accounts for improved competence and resource distribution based on the survivor’s needs.

The project’s results and successes will by 2025 relate to three different levels: (a) municipal/provincial level: strengthened capacity and knowledge regarding treatment of survivors of gender-based violence; (b) individual level: survivors are able to create sustainable alternatives to their circumstances through integrated support; and (c) societal level: strengthened democracy and social inclusion as signs of insecurity, health issues and poverty are reduced.

Projektområde
Inclusive leadership and governanceSocial care and wellbeing
Globala mål
5 - Jämställdhet
Tema
Gender EqualityHuman Rights
Svensk partner
Växjö KommunÄlmhults kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality

Växjös tekniska förvaltning vässar demokratin genom vattenprojekt med An Giang

Växjö kommun och An Giang har genom ett partnerskapsprojekt om vattenfrågor inspirerat varandra till nya lösningar. Deras samarbete har lett till att de demokratiska processerna inom tekniska frågor har utvecklats och att medarbetare har kunnat reflektera över sitt eget demokratiska bidrag.

Sedan 2010 har provinsen An Giang i Vietnam och Växjö kommun haft flera samarbeten inom miljöområdet. För några år sedan insåg parterna att de båda delade utmaningen att de har gott om ytvatten, men delvis utmaningar med bristande kvalitet. Därför skissades ett nytt projekt fram där kommunerna skulle stärka sin kapacitet att ge tillgång till rent vatten, samtidigt som de skulle vässa sitt demokratiska bidrag genom att bättre inkludera nyckelintressenter i sin planering.

Hanteringen av vatten och avlopp i kommuners tekniska förvaltningar förknippas sällan direkt med demokratifrågor. Men dessa områden har stor inverkan på invånarnas vardag och det spelar därför en viktig roll hur medborgare inkluderas och delaktiggörs i projekten. Genom det ICLD-finansierade projektet fick Växjös tekniska förvaltning reflektera över sina demokratiska processer gentemot medborgarna.

– Vi i tekniska förvaltningar utvärderar sällan oss själva i deltagande och inkluderande av invånarna, men genom ICLD har vi fått reflektera över hur vårt eget demokratiska bidrag till kommunen ser ut. Hur har medborgare kunnat påverka beslutsprocesserna, är informationen vi skickar ut tillgänglig för alla och har allmänheten insyn i projekten vi jobbar med? Genom att jobba med de frågorna vässar vi vår egen verksamhet.

Ingrid Palmblad Örlander, samordnare för projektet och utredningsingenjör i Växjö kommun
https://www.facebook.com/InternationalCentreforLocalDemocracy/videos/723525815140549/

Projektet pågår mellan 2019-2021 med målet att bland annat ta fram en integrerad vattenplan i An Giangs centralort Long Xuyen. Hittills har kommunerna hållit workshops med nyckelintressenter och gjort besökt varandra för utbildningar och fältbesök relaterade till vattenutmaningarna i kommunerna. Bland annat har de utbildats i kapacitetsbyggande för offentliga samråd med medborgare och vissa deltagare har deltagit i workshops och case-utmaningar under en ICLD-utbildning i Härnösand. Redan nu har inspirationen från An Giang bidragit till att Växjö har beslutat att utveckla en egen integrerad vattenplan.

Vi inspirerades av deras engagerade sätt att ta sig an utmaningarna med vatten och avlopp. Deras specifika tekniska lösningar ligger långt ifrån våra, men deras tillvägagångssätt har inspirerat oss och bidragit till att Växjö nu också äntligen gör en vattenplan. Den workshopmetodik vi använde i Vietnam har vi också kunnat använda för idégenerering i andra projekt hemma i Växjö.

Ida Lidholt, vattenstrateg vid Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Goda exempel delas under träffarna mellan parterna. Här testar projektgruppen elcyklar som transportmedel till ett studiebesök i Växjötrakten.

Genom deras partnerskap har Växjö och An Giang redan visat hur processer för en öppen och inkluderande demokrati är viktigt även inom tekniska frågor så som vatten och avlopp. De visar också hur kommuner vars specifika tekniska lösningar står långt ifrån varandra kan lära sig och inspireras av varandras tillvägagångssätt för att ge ömsesidig nytta i ett kommunalt partnerskap.

Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
An Giang Province

Växjö and JB Marks, South Africa

Project: Development of an Energy Plan in Line with Agenda 2030

“Development of an Energy Plan in Line with Agenda 2030” is a two-year project (2019-2020) based on the municipal partnership between Växjö Energi, Växjö municipality (Sweden) and JB Marks Local Municipality (South Africa). The project is based on the Sustainable Development Goal no 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. The project consists of ten activities.

The objective of the project is to develop an Energy Strategy for JB Marks at the same time as Växjö Energi is developing a Strategical Plan.

Through bench-marking and exchange of experience along the parallel processes including a joint external assessment on global energy issues the level of knowledge and competence will rise in both organisations which will benefit the development and the quality of the steering documents as well as the implementation of them.

When the project is completed the two partnering institutions would have strengthened their long-term, professional and strategic work with energy issues. Aiming at reduction of the use of fossil fuels and the increased use of energy efficiency methods, alternative, clean and renewable energy. All with the aim on sustainable development goal number 7 in Agenda 2030. This will be beneficial for both municipalities including the community.

Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
7 - Hållbar energi för alla
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
JB Marks Local Municipality

Växjö and An Giang, Vietnam

Project: Sustainable water management (Blue Vietnam)

An Giang province in Vietnam and the Municipality of Växjö in Sweden, have implemented several partnership projects since 2010.

This time, the partners have identified water management as the most relevant area for further cooperation and have in a thorough stakeholder and problem analysis prepared an implementation project that is beneficial for both parties.

Surface water is in abundance in both cities, but is partially of lacking quality. In Long Xuyen city – a new waste water system is now under construction. In Växjö, there is a constant need of renovation and improvements of the existing water systems. The function of the water infrastructure and how this affect surrounding surface water, will influence everyone in the city – directly or indirectly.

Sustainable water management is a challenge, not only in our cities but all around the globe.

This three-year long (2019-2021) project aims to build capacity and focus on preparing an integrated water management plan for Long Xuyen-city and in different ways raise awareness among key-stakeholders about the importance of working towards better water quality as well as finding ways to motivate them to do so.

Find out more about the parnerships impact in this video

Projektområde
Technical Services and Infrastructure
Globala mål
6 - Rent vatten och sanitet för alla
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
An Giang Province