Svensk partner: Umeå kommun

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som står på kö för att ingå i samarbete.

– Det finns en stark vilja bland svenska kommuner och regioner att bidra till att stärka kapaciteten hos de lokala myndigheterna i Ukraina, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

ICLD lanserade strax innan jul det nya partnerskapsnätverket för demokratisk resiliens vars syfte är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Intresset är stort bland svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskap med främst ukrainska kommuner.

Följande partnerskapsamarbeten mellan en svensk och en ukrainsk kommun är nu beviljade medel av ICLD:

Falun och Kolomyia

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Falun och Kolomyia kommer att arbeta tillsammans för att göra infrastrukturen mer jämlik och tillgänglig för alla. Fokus kommer att ligga på vattenförsörjning och avfallshantering. Syftet är att bygga starka och hållbara system som står emot kriser.

Karlskrona och Chortkiv

Samarbetsområde: Utbildning
Karlskrona och Chortkiv fokuserar på att göra utbildningssystemet bättre och mer demokratiskt. Chortkiv vill utveckla sitt sätt att undervisa för att ge både unga och äldre bättre möjligheter.

Lidingö och Slavuta

Samarbetsområde: Utbildning
Lidingö och Slavuta vill minska skillnaderna i skolan och göra utbildningen lika bra för alla. De strävar efter att alla ska ha samma möjligheter att lära sig och växa, oavsett bakgrund. Genom att arbeta tillsammans hoppas de kunna fostra framtidens demokratiska medborgare som är redo att bygga en fredligare värld.

Ronneby och Ternopil

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Ronneby och Ternopil kommer att samarbeta kring hur de förbättrar vattenhantering och andra tekniska tjänster. De delar kunskap om hur man kan vara bättre förberedd på kriser och hur man kan skydda miljön samtidigt som man ser till att alla har tillgång till rent vatten. De vill också göra sina samhällen starkare och bättre rustade för framtiden, särskilt med tanke på Ukrainas väg mot EU.

Umeå och Cherson

Samarbetsområde: Stadsplanering
Umeå och Cherson ska samarbeta tillsammans för att planera städer som är bra för alla att leva i, även efter kriget. De tittar särskilt på hur man kan göra stadsplaneringen mer jämställd och hur digital teknik kan hjälpa till att få med alla invånares åsikter. Målet är att bygga upp städer där alla känner sig välkomna och kan vara med och bestämma.

Växjö och Kalush

Samarbetsområde: Inkluderande ledarskap och styrning
Växjö och Kalush vill arbeta tillsammans för att göra ledarskap och beslutsfattande mer inkluderande. De ser särskilt på hur kriget påverkar Kalushs ekonomi och hur båda kommunerna kan förbättra sin beredskap för kriser. De vill engagera ungdomar mer i samhället och använda digital teknik för att kommunicera bättre med invånarna.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket Demokratisk resiliens som samlar partnerskapsamarbeten mellan bland annat svenska kommuner och kommuner i Ukraina.

Nätverket för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk där temat “demokratisk resiliens” syftar till att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Läs mer

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Falu kommunKarlskrona kommunLidingö stadronneby kommunUmeå kommunVäxjö Kommun
Internationell partner
ChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaSlavutaTernopil
Etiketter
demokrati, Ukraina,

Umeå and Kherson

Area of Cooperation: Rebuilding Sustainable Cities

Umeå and Kherson join forces to strategize urban reconstruction amidst war’s devastation. Prioritizing gender-inclusive urban planning and digitalization, they aim for lasting positive impacts. Their focus includes participatory democracy and citizen engagement, empowering Kherson’s citizens. Gender-focused planning empowers women in public spaces, while digitalization fosters increased participatory democracy for all.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Cherson

Bogotá och Umeå i nytt partnerskap med fokus på jämställd stadsplanering 

Två av världens mest avlägsna städer, Bogotá och Umeå, har påbörjat en resa mot ett gemensamt projekt för att omvandla sina städer till platser där jämställdhet inte bara är en vision utan en verklighet. Projektet sker inom ramen för ICLD:s jämställdhetsnätverk med fokus på hållbar och jämställd stadsplanering. 

– Detta partnerskap visar på en innovativ och inspirerande väg framåt för städer runt om i världen. Genom att arbeta tillsammans för att främja jämställdhet och hållbarhet i stadsplaneringen kan Bogotá och Umeå agera föregångare i en ny era av stadsutveckling där jämställdhet inte bara är ett ideal utan en grundläggande princip för hur våra städer formas och fungerar, säger Alice Hansson, handläggare på ICLD.

Vårdblocksinitiativ

Initiativet tar avstamp i Bogotás “Care blocks” (ung “Vårdblocksinitiativ) en policy som syftar till att hantera den utbredda utmaningen med obetalt omsorgsarbete och främja jämställdhet. En central del i partnerskapet kommer att vara att adressera den ojämlika fördelningen av omsorgsansvar i samhället, där kvinnor i hög grad bär en oproportionell börda. I Bogotá, liksom i många andra delar av världen, utför kvinnor en stor del av det obetalda omsorgsarbetet i hushållen, vilket hindrar dem från att fullt ut delta på arbetsmarknaden och i samhället på grund av den betydande tid de ägnar åt omsorgsarbete. 

Bogotá är den första staden i Latinamerika som har etablerat ett offentligt omsorgsinitiativ, vilket inte bara innebär en viktig satsning på jämställdhet utan också skapar en spännande möjlighet till kunskapsutbyte mellan Umeå och Bogotá. Genom sina “omsorgsområden” eller “vårdblock” strävar staden inte bara efter att ge stöd och tjänster till vårdare utan också att omdefiniera den traditionella synen på omsorgsarbete. 

Ett exempel på avlastning är möjligheten att tvätta kläder i gemensamma tvättstugor utan kostnad. Genom att erbjuda denna tjänst frigörs tid och energi för vårdarna, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på andra viktiga aspekter av sina liv och hjälpa andra i samhället som behöver det.  

Föregångare inom jämställd stadsplanering

Umeå har länge arbetat med att integrera jämställdhet som en grundläggande pelare för stadens utveckling, särskilt inom stadsplanering. Med en etablerad infrastruktur för att arbeta med jämställdhet och ett tydligt fokus på att inkludera detta perspektiv i stadens strategiska beslut, visar Umeå, precis som Bogotá, sig vara en föregångare inom jämställd stadsplanering. Båda kommunerna ser därför stora chanser för förbättringsmöjligheter när de nu inleder processen för att etablera ett partnerskapsprojekt och ingå i ICLD:s jämställdhetsnätverk. 

Genom att förena sina krafter har Bogotá och Umeå potentialen att skapa banbrytande förändringar. Samarbetet erbjuder en plattform för att utbyta bästa praxis och erfarenheter samt möjligheten att omdefiniera vad det innebär att skapa en inkluderande och jämställd stad. Genom att integrera jämställdhetsperspektiv i stadsplaneringen kan dessa städer skapa samhällen där kvinnor har lika tillgång till resurser och möjligheter, och där den osynliga arbetsbördan som kvinnor bär inte längre hindrar dem från att delta fullt ut i samhället och arbetslivet. 

Läs mer om det beviljade projektet

Läs mer om Care blocks

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Bogotá
Etiketter
care block, jämställd stadsplanering,

Umeå and Bogotá, Colombia

Gender matters everywhere, and cities are crucial actors when it comes to being a driving force for an equal society and an even distribution of power and resources. Bogotá as well as Umeå have examples of pioneering work in the area of gender equality and sustainable urban development, and a collaboration on this topic between these two otherwise very different cities will hopefully be an inspirational starting point for new and innovative ways of working with gender equality in relation to sustainable urban development.

In this first inception face the focus will be on exploring common grounds and areas for further development of strategies for integrating care as an outcome of concern into planning decisions and practices that seek to more equitably distribute resources for and burdens of care in cities.

Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Bogotá

Region Västerbotten, Umeå Municipality and Kisumu County, Kenya

Project: Partnership and Governance for Health and Resilience in relation to Climate Change and Environment in Kenyan Counties alongside Lake Victoria

The project will establish a partnership between The County of Västerbotten and Kenyan counties in the Lake Victoria Basin area. The partnership will be governed by Center for Rural Medicine/Region Västerbotten, Umeå Municipality and Kisumu County.
The main goal of the project is to produce an agreement between Kisumu County and other Kenyan counties in the Lake Victoria Basin area that include a framework on, and priorities for, what the counties need to and can do, to jointly, effectively and democratically promote health and resilience, taking the climate crisis and man-made environmental degradation into account.

Projektområde
Environment/Climate changeHealth
Globala mål
13 - Bekämpa klimatförändringarna3 - God hälsa och välbefinnande
Svensk partner
Region VästerbottenUmeå kommun
Internationell partner
Kisumu County

Umeå and Kajiado, Kenya

Project: Service Design in Libraries

The county organization in Kajiado, Kenya is planning for the first public library. The library will be a centre point for literature, information and much more. The library will be located in an area with a high number of non-reading population. Kajiado lacks capacity for governance, management and coordination of Library services design and there are no plans or policies developed. Therefore, the project aims to produce a comprehensive strategic plan for Library Service and Design in Kajiado County. Stakeholder involvement and dialogue will be an important aspect of the project especially in the planning phase.

The library organization in the city of Umeå has many years of experiences in working with library plans, strategic learning, e-learning, information to the community and much more. The city of Umeå has also established several new libraries, both the new culture house which is a meeting point in the centre of Umeå and the combined school and public libraries. On a strategic level the libraries in Umeå also work with library plans which can be useful to use in this project.

Projektområde
Culture, leisure, sport and/or tourismInclusive leadership and governance
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet4 - God utbildning för alla
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Kajiado County Government

Umeå and Cau Giay, Vietnam

Project: Educators – Agents for Sustainable Development

The main goal of the project is to establish better understanding among selected teachers in the pre-school and primary school on the 2030 agenda for sustainable development and on ESD which contributes to behavioural change, readiness and capacity to act for sustainable development. This project is also aimed at behavioural change, readiness and capacity to act for sustainable development among pupil. Results that the partners work to achieve are the same for both partners.

Intermediate objectives:

  • To develop a functional and agreed action- and work-plan for the teachers.
  • To increase understanding among the teachers involved in this project on ESD-program effectiveness in relation the 2030 agenda, as well as on how pre-schools and schools need and can work for personal and social well-being and sustainability.
  • To improve systems and routines for follow-up and learning among the team of teachers involved in this project, in collaboration with and support from managers for pre-schools and schools. In order for this improvement to take place both projects need to communicate and learn on potential methods, systems and routines for follow-up on ESD-programs.
  • All subjects in the selected schools on the primary and secondary level will address the 2030 agenda. (reference schools). This objective demand support by the managers of the schools and collaboration among teachers and staff.
  • To increase collaboration with parents and external actors in the City of Umeå and Cau Giay district.
Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
4 - God utbildning för alla
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Cau Giay District of Hanoi

Umeå and Cau Giay, Vietnam

Project: Managers – Agents for Sustainable Development

The main goal of the project is to increase the capacity among a selection of managers of school areas, schools and pre-schools to support education for sustainable development (ESD) which contributes to behavioural change, readiness and capacity to act for change based on the 2030 agenda for sustainable development. Results that the partners work to achieve are the same for both partners.

Intermediate objectives:

  • To develop a functional and agreed action- and work-plan for the managers
  • Increased understanding among the managers involved in this project on ESD-program effectiveness in relation the 2030 agenda, as well as on requirements on pre-schools and schools as environments for personal and social well-being and sustainability
  • To improve the support from the managers involved in this project to teachers and staff in pre-schools and schools for ESD-programs in relation to the 2030 agenda as well as for pre-school and school development for personal and social well-being and sustainability
  • To improve systems and routines for follow-up and learning among the team of managers involved in this project, in collaboration with teachers and staff at pre-schools and schools in which the members of this project assess the project as well as potential methods and routines for follow-up and learning
  • To increase collaboration with external actors in the City of Umeå and Cau Giay district
Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
4 - God utbildning för alla
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Cau Giay District of Hanoi

Energy Saving Innovations in Urban Housing

The project energy saving innovation in Urban housing will tackle the joint challenges of raising awareness/knowledge, engagement and participation in the perspective equality and democracy and how that can be a driver regarding energy saving actions and sustainable indoor environment in urban housing.

By gathering project implementers linked to this field and relevant stakeholder we aim to improve the capacity and knowledge on an institutional level in both City of Umeå and Chan-Ba Ecological district regarding above mention challenge/problem. This will in the long-term lead to better buildings for the citizens, lower CO2 emissions from the use of buildings and improve the awareness, inclusion and participation of local citizens in energy saving and indoor environment improvements.

Predicted results for City of Umeå and Chan-Ba are knowledge and experience gaining in how a political organization can use methods and tools to involve building occupants in energy savings in new ways and improved building technical knowledge connected to indoor environment. From the international partner view gaining capacity and knowledge regarding energy savings without impairing the indoor environment and to include the citizens in the work for more sustainable buildings and living is a predicted outcome.

Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen12 - Hållbar konsumtion och produktion
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Chanba Eco District of Xi'an

Governance for Integrated Environmental Systems on Waste and Water Management

The city of Umeå and Kajiado County Government have established a collaboration in an inception phase financed by the ICLD.

The project described in this application aims at strengthening the capacity within the Kajiado County Government in the area of integrated environment systems for waste and water management.

The application is based on a thorough stakeholder and problem analysis, describing the vast needs in Kajiado County and for the accountable County Government to work for sustainable needs in the area of waste and water. As for Umeå, the project is a part in the paying attention to the constant need of renovation and improvements of existing waste- and water systems in Umeå. These are common to be taken for granted, both by the public and by decision makers, but demand constant service and investments in order to function well.

The project will last for 3 years. The City of Umeå collaborates with the Kajiado Country Government through its leading politicians and the municipality owned company VAKIN. VAKIN is responsible for waste and water management in Umeå and functions as a competence building resourse in the region as well as internationally.

The project will contribute to build capacity on sustainable waste and water management for all the stakeholders working at the county government level. Local politicians and decision makers will have received information about sustainable waste and water management at the end of this project. Moreover, the project will also establish a foundation for, and deliver formal decisions on a policy for integrated waste and water management for Kajiado County.

Projektområde
Environment/Climate change
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Kajiado County Government