Svensk partner: Strängnäs kommun

Strängnäs – Emboreet, Tanzania

Project: Social sustainability

Strängnäs and Emboreet previously had a partnership between the years 2012-2016. In their new project, they intend to increase both Emboreet’s and Strängnäs’s ability to take young people’s ideas into account and thereby increase the level of democratic dialogues with adults in the village and higher decision-making organs to formulate strategies and policies within the thematic topic of the environment and climate change.

Projektområde
EducationEnvironment/Climate changeInclusive leadership and governance
Globala mål
12 - Hållbar konsumtion och produktion13 - Bekämpa klimatförändringarna4 - God utbildning för alla
Tema
Child rights and youth participationParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Strängnäs kommun
Internationell partner
Emboreet, Simanjiro

Strängnäs och Dar es-Salaam fångar upp ungas engagemang

Strängnäs kommun och Dar es-Salaam har genom sitt partnerskap drivit ett projekt för ungas deltagande i politiken. Deras samarbete har lett till att nya metoder har kunnat prövas för barn och ungas möten med kommunens politiker och ansvariga. Deras partnerskap är ett tydligt exempel på hur barnkonventionen kan implementeras lokalt genom berikande internationella utbyten.

Partnerskapet med Dar es-Salaam är det senaste av flera partnerskap som Strängnäs under flera år har bedrivit i Tanzania. Den här gången var partnerskapets fokus på ungas deltagande och engagemang, vilket är särskilt aktuellt efter att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Helena Edvinsson, samordnare för partnerskapet och lokal barnombudsman i Strängnäs, betonar vikten av att inkludera barn och unga på ett sätt som lockar dem utifrån deras egna förutsättningar och att arbetet med att inkludera barn och unga ska ge resultat.

– “Som lokal barnombudsman är jag väldigt mån om att barn och unga också kan vara en del av demokratin och få svar från politiker. Men i Strängnäs märkte vi på våra ungdomskongresser att utmaningen var att barnen sällan fick svar på plats. Politikerna tog med sig frågan, men sällan hände mycket mer. Genom ICLD och vårt kommunala partnerskap ville vi blir bättre på att möta ungdomar.”

Helena Edvinsson, Lokal barnombudsman i Strängnäs Kommun

Strängnäs kommun fick med sig nya idéer och metoder för inkludering av barn och unga genom projektet. Bland annat metoder för att skapa forum för samtal mellan ungdomar och politiker, där de ungas frågeställningar står i centrum. Genom en särskild mötesform där ämnen som barnen var intresserade av fick sätta agendan och avgöra vilka ämnesföreträdare och politiker som närvarade, kunde barn och unga i Strängnäs få direkta svar av ansvariga och själva utöva ansvarsutkrävande.

Barn och ungas deltagande i den politiska processen är en grundsten för utvecklingen av demokratiska och inkluderande samhällen. Det är dessutom ett sätt att implementera och arbeta för barnkonventionen. Den direkta möteskulturen som fanns i Tanzania var viktig att ta med sig hem för att kunna utveckla nya metoder för samtal i Strängnäs. För Strängnäs kommun var just deltagandet av unga en utmaning som kommunen ville arbeta med. Deltagandet i det kommunala partnerskapsprogrammet har lett till att det numera finns temamöten i Strängnäs kommun, där barn och unga får träffa ansvariga politiker och tjänstemän och få svar på sina frågor. Nu planerar kommunen att fortsätta sitt arbete genom att sprida sina goda resultat och erfarenheter med hjälp av ett spridningsprojekt.

Källa: Strängnäs kommun

Globala lösningar på lokala problem

Partnerskapet mellan Strängnäs och Dar es-Salaam om ungas deltagande har lett till att barn och ungas möten med kommunens politiker och tjänstemän har blivit mer meningsfulla och bidragit till positiva diskussioner och resultat. Elevrådet som skapades på en skola i byn Emboreet gav möjlighet för engagerade ungdomar att ta plats i politiken, ett vidare sätt att arbeta på är att stärka elevrådets roll och position ännu mer. Detta är ett gott exempel på hur implementeringen av barnkonventionen genom det kommunala partnerskapsprogrammet leder till ömsesidigt positiva förändringar, såväl i Sverige som internationellt.

Strängnäs blev inspirerade till nya lösningar under sitt besök i Tanzania. Kunskap från elevrådet i en skola togs hem och applicerades i kommunen. Detta blev Strängnäs kommuns erfarenhet av ett partnerskap. Vad blir ert? Kontakta oss på ICLD, så hjälper vi med utformningen av projekt inom ramen för era behov. 

Svensk partner
Strängnäs kommun
Internationell partner
Dar es Saalam
Etiketter
ungdomars inflytande,

Strängnäs and Ilala, Tanzania

Project: Youth Council

In Ilala municipality in Dar es Salaam, the youth have no opportunity to bring forward their opinions and ideas. The City Council don’t know how the youth’s situation looks like in Dar es Salaam.

The project aims to start student councils in three schools in Ilala, which later transfers into a youth council that communicates with the City Council.

The three schools will then educate the other schools in Ilala on how to work with student councils. Strängnäs municipality has a long tradition of dialogue with youth, but needs to learn new ways to ensure that the youths opninions and ideas are utilized early in the process.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Svensk partner
Strängnäs kommun
Internationell partner
Dar es Saalam

Quality education

The project objective is to enhance pupils council and develop entrepreneurial learning.
All classes are represented in pupils council. The expected results are that more pupils dare and are able to communicate in English and more pupils are active to analyze how to solve problems.

The overall objective is to create independent youth who dare to express their opinions in dialogue with elders and will take part in decisions for the future.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Strängnäs kommun
Internationell partner
Simanjiro District

Student Democracy

Emboreet: A school youth council for younger children is established, where the students have the courage to share their opinions regarding the school and the development of the village. Students in standard 1-4 should be a part of the council and have a grownup for support and help to arrange meetings. The school youth council should increase the influence in the village government, and their ideas and suggestions on solutions should be respected by the village government.

Strängnäs: A work group is created with a defined responsibility regarding one area/matter that effects the youths. The group should consist of one politician from the majority and one from the opposition, affected public servant and chosen youths. The mission is to agree regarding a decision which is made in consensus.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Strängnäs kommun
Internationell partner
Emboreet, Simanjiro