Svensk partner: Region Östergötland

Partnerskapet har blivit ett Draknäste

Fem år efter att Region Östergötland och Sarajevo avslutat sitt kommunala partnerskap ansökte parterna om medel från Sidas ”Challenge Funds” för att främja socioekonomisk hållbar utveckling i Bosnien och Hercegovina. Medel beviljades och det är idag ett projekt som bygger på modellen “Draknästet.”

De båda parterna har ett långsiktigt samarbetsavtal med fokus på regional utveckling och när möjligheten att ansöka om Sidas “Challenge Funds” dök upp fick Region Östergötland en förfrågan från Sarajevo att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med affärsutvecklingscheckar och bidra med experter i projektet. Projektidén utvecklades till ett Sida-finansierat projekt med namnet Challenge to Change. Projektet har i dag en total budget om cirka 5 miljoner Euro varav cirka 3,9 miljoner är tillgängliga för innovatörer och småföretag i Bosnien och Hercegovina och Sverige.

– Innehållet i projektet bygger på modellen Draknästet där företag eller bärare av affärsidéer kan ansöka om och beviljas affärsutvecklingscheckar via ALMI, berättar Anna Lindberg, Region Östergötland

Affärsidéerna bedöms av en expertpanel och värderas utifrån ett antal givna kriterier. Projektet har genomförts i samarbete med den svenska ambassaden i Bosnien och Hercegovina.”

Det var det kommunala partnerskapet mellan Region Östergötland och Sarajevo som var avstamp till det som några år senare mynnade ut i ett Sida-finansierat projekt med namnet “Challenge to Change”. Projektet har i dag en total budget om cirka 5 miljoner Euro varav cirka 3,9 miljoner är tillgängliga för innovatörer och småföretag i Bosnien och Hercegovina och Sverige. Bilden visar en projektbanner.

Region Östergötlands uppgift i projektet har varit att bidra med experter till den panel som bedömer affärsutvecklingsidéerna, och här har en expert från näringslivssidan och en expert från Linköpings universitet deltagit. Båda dessa personer har erfarenhet från den östgötska varianten av Draknästet som genomförs ihop med ALMI. Samarbetsorganisationen SERDA i Bosnien har också 2-3 experter i panelen, samt ett antal experter som gör första granskningen och sållningen av ansökningarna.

”De har gjort ett fantastiskt jobb med att genomföra detta projekt och har en hög omsättningsgrad av tillgängliga medel” säger Mattias Flodström vid Region Östergötland

”SERDA drog nytta av våra erfarenheter och har förfinat olika delar av processen själva vad gäller alltifrån ansökan till bedömning och beslut. Speciellt intressant för oss är deras metoder för att nå framgång och få in fler kvinnor i företagen!” säger Mattias Flodström.

”Det är inspirerande att följa partnerskap över tid, att se nya samarbetsformer som ger andra resultat. Vi ser fram emot att följa det här partnerskapets utveckling och välkomnar dem att ansöka om nya projekt för att utveckla den lokala demokratin med finansiering från osssäger ICLD:s handläggare Rikard Eduards.

Bland de stöttade affärsidéerna finns produktion av glutenfri mat och rosensirap.

Mer information

Challenge 2 Change > https://c2c.ba/en/project/information/1

Region Östergötland > https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Internationell-samverkan/

SERDA > https://serda.ba/en

Svensk partner
Region Östergötland
Internationell partner
SERDA
Etiketter
draknäste,

Region Östergötland and Uasin Gishu, Kenya

Developing cancer health care through institutional collaboration

This project is the result of the inception phase project “Partnership for sustainable and Equitable health: Östergötland and Uasin Gishu”, dnr 2019-0031. The project aims to address the problems associated with unequal cancer care and low institutional capacity. Several causes to the main problem were identified: deficiencies regarding organisational structure, level of public knowledge, care availability and accessibility, limited resources, ethical considerations, political guidance, and more. These causes can be attributed to both individual and societal level. Understanding the health care process, both as imagined and as carried out by personnel and the way patients behave within the system will make visible possible improvements. As the processes in both partner organisations are described, solutions identified and applied in one system might be viable in the other system. These solutions can be used as suggested activities that can be prioritized by the steering group, and selected for implementation. Selected activities influence which competencies from respective organisation are most fit for realising these. Possible examples are clinical training, support to implement organisational change, or informing the public.

Projektområde
Health
Globala mål
3 - God hälsa och välbefinnande
Svensk partner
Region Östergötland
Internationell partner
Uasin Gishu County