Svensk partner: Lunds kommun

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Lund and Francistown, Botswana

Tillsammans med kommunen Francistown i Botswana kommer Lund att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att arbeta med mänskliga rättigheter på lokal nivå. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Den här satsningen bygger vidare på Lunds roll som ledande kunskapskommun. Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

Kommunalrådet Jan Annerstedt från det lokala partiet FörNyaLund

Jan Annerstedt har tidigare under flera år varit regeringsrådgivare i Botswana för högre utbildning, forskning och nya innovationsmiljöer samt för digitalisering av skolbiblioteken i Botswana. Satsningen på Lunds projekt uppgår till närmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Lund kommer även att få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket och baserade i Lund. Projektet med Francistown kommer också att inkludera forskare från University of Botswana och Lunds universitet.

Vår partnerkommun Francistown ligger visserligen på andra sidan jordklotet, men vi vet att de arbetar aktivt med klimatomställning, social hållbarhet och för att förhindra smittspridning av HIV och Corona. Från Lund bidrar vi gärna med det som vi är bra på. Tillsammans hoppas vi kunna genomföra projekt som samtidigt främjar lokal demokrati och mänskliga rättigheter, eftersom Lund är en MR-kommun och sedan länge har stöd av Lunds universitet i dessa frågor.

Jan Annerstedt

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia.