Svensk partner: Kungsör kommun

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Svensk partner
Bollnäs kommunFalu kommunKungsör kommunLunds kommunOvanåkers kommunPiteå kommun

Kungsör and Rufunsa, Zambia

Tillsammans med Rufunsa District i Zambia kommer Kungsör att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter och stärka jämställdheten. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Den här satsningen kommer att kunna ge Kungsör ett lyft med nya kunskaper och metoder från forskare, internationella experter och andra kommuner. Vi ser fram emot att lära oss av vår partnerkommun Rufunsa och kunna bidra med det som vi är bra på. Nu ska vi utforma ett projekt som gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete.

Mikael Peterson, KSO Kungsör

Satsningen på Kungsörs projekt kan komma att uppgå tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Kungsör kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket.

Rufunsa är en spännande kommun med stor vilja att bli bättre på jämställdhet och att engagera barn och unga i att påverka sin omgivning. Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör. Det känns särskilt viktigt eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år.

Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet5 - Jämställdhet
Tema
Human Rights
Svensk partner
Kungsör kommun
Internationell partner
Rufunsa Town Council