Svensk partner: Karlskrona kommun

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som står på kö för att ingå i samarbete.

– Det finns en stark vilja bland svenska kommuner och regioner att bidra till att stärka kapaciteten hos de lokala myndigheterna i Ukraina, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

ICLD lanserade strax innan jul det nya partnerskapsnätverket för demokratisk resiliens vars syfte är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Intresset är stort bland svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskap med främst ukrainska kommuner.

Följande partnerskapsamarbeten mellan en svensk och en ukrainsk kommun är nu beviljade medel av ICLD:

Falun och Kolomyia

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Falun och Kolomyia kommer att arbeta tillsammans för att göra infrastrukturen mer jämlik och tillgänglig för alla. Fokus kommer att ligga på vattenförsörjning och avfallshantering. Syftet är att bygga starka och hållbara system som står emot kriser.

Karlskrona och Chortkiv

Samarbetsområde: Utbildning
Karlskrona och Chortkiv fokuserar på att göra utbildningssystemet bättre och mer demokratiskt. Chortkiv vill utveckla sitt sätt att undervisa för att ge både unga och äldre bättre möjligheter.

Lidingö och Slavuta

Samarbetsområde: Utbildning
Lidingö och Slavuta vill minska skillnaderna i skolan och göra utbildningen lika bra för alla. De strävar efter att alla ska ha samma möjligheter att lära sig och växa, oavsett bakgrund. Genom att arbeta tillsammans hoppas de kunna fostra framtidens demokratiska medborgare som är redo att bygga en fredligare värld.

Ronneby och Ternopil

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Ronneby och Ternopil kommer att samarbeta kring hur de förbättrar vattenhantering och andra tekniska tjänster. De delar kunskap om hur man kan vara bättre förberedd på kriser och hur man kan skydda miljön samtidigt som man ser till att alla har tillgång till rent vatten. De vill också göra sina samhällen starkare och bättre rustade för framtiden, särskilt med tanke på Ukrainas väg mot EU.

Umeå och Cherson

Samarbetsområde: Stadsplanering
Umeå och Cherson ska samarbeta tillsammans för att planera städer som är bra för alla att leva i, även efter kriget. De tittar särskilt på hur man kan göra stadsplaneringen mer jämställd och hur digital teknik kan hjälpa till att få med alla invånares åsikter. Målet är att bygga upp städer där alla känner sig välkomna och kan vara med och bestämma.

Växjö och Kalush

Samarbetsområde: Inkluderande ledarskap och styrning
Växjö och Kalush vill arbeta tillsammans för att göra ledarskap och beslutsfattande mer inkluderande. De ser särskilt på hur kriget påverkar Kalushs ekonomi och hur båda kommunerna kan förbättra sin beredskap för kriser. De vill engagera ungdomar mer i samhället och använda digital teknik för att kommunicera bättre med invånarna.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket Demokratisk resiliens som samlar partnerskapsamarbeten mellan bland annat svenska kommuner och kommuner i Ukraina.

Nätverket för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk där temat “demokratisk resiliens” syftar till att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Läs mer

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Falu kommunKarlskrona kommunLidingö stadronneby kommunUmeå kommunVäxjö Kommun
Internationell partner
ChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaSlavutaTernopil
Etiketter
demokrati, Ukraina,

Klimat och ungdomsdelaktighet i Karlskronas nya partnerskap med Saldanha Bay

Vi gratulerar Karlskrona kommun och sin partnerkommun, Saldanha Bay Local Municipality, till sitt nystartade kommunala partnerskap. De båda kommunerna kommer att arbeta med inkludering av barn och unga i demokratiska processer, med fokus på klimatfrågor. Partnerskapet ingår i ICLD:s klimatnätverk.

Samarbetet har fått en ettårig förberedelsefas beviljad. Hos Karlskrona kommun kommer man bland annat att utveckla ungdomsrådet så att det kan fungera som en central del i kommunikationen mellan unga medborgare och politiker. Karlskrona kommun ser också projektet som en möjlighet att arbeta för Agenda 2030. 

– Jag tror och hoppas att detta internationella projekt kommer leda till ökat inflytande, större förståelse och att våra ungdomar får fler verktyg för att påverka sin framtid – tillsammans.

Att få samarbeta med människor som lever i ett annat land, i en annan kultur ger lärdomar för livet. Vi vet att klimat- och demokratifrågor intresserar många ungdomar, och jag är övertygad om att det finns mycket vi kan lära av varandra!

Håkan Eriksson, deltagare i partnerskapet och ledamot i kommunfullmäktige Karlskrona kommun.

ICLD önskar de båda kommunerna stort lycka till. Vi ser fram emot att följa partnerskapsprojektet!

Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
13 - Bekämpa klimatförändringarna
Tema
Child rights and youth participation
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
Saldanha Bay Local Municipality
Etiketter
climate action, youth inclusion,

Karlskrona and Saldanha Bay, South Africa

In their inception phase, Karlskrona and Saldanha Bay Municipality are set to explore a potential project aimed at fostering a platform for exchanging insights and practices. The goal is to enhance the involvement of young individuals in local democratic processes, specifically by enabling their engagement and inclusion in climate-conscious endeavor, while also being a part of the ICLD Climate Action network

Projektområde
Environment/Climate change
Globala mål
13 - Bekämpa klimatförändringarna
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
Saldanha Bay Local municipality

Karlskrona and Chortkiv, Ukraina

Area of Cooperation: Transformative education

Karlskrona and Chortkiv will focus on a transformative education endeavor, aligning with “The New Ukrainian School” reform. Their objective is to democratize access to education, empowering individuals of all ages. Drawing inspiration from EU and Swedish models, they aim to bridge educational disparities, foster lifelong learning, and cultivate active citizenship, facilitating integration into the European community.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Education
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen4 - God utbildning för alla
Tema
Participatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
City of Chortkiv

The School Compass – Finalization of a municipal comparison

The aim is to create, try and evaluate a method for comparison in the purpose to ease understanding about leadership and operation control during partnership projects between different countries and also focus on the management results concerning structural quality, process quality and result quality.

The focus is on education. We have translated and transformed a Swedish evaluation tool, the School Compass into a South African environment and used it as a comparison between two different municipalities: Tshwane (Pretoria/District South ) and Karlskrona. We have seen strengths and weaknesses made visible by the School Compass. 

The results have been very interesting and useful as shown in the reports and analysis. We have also found that the School Compass can be used internationally but it needs preparation and adaption to the international cultural environment and administrative structures. The practical work with the evaluation tool took longer time than expected so the finalizing of the project is still to be done. We now apply for the last step of the project so we can have the mutual evaluation /analysis seminars. We need to have two seminars in both municipalities and also on basis of these make a final documentation of the project, discuss and give example of the implementation of the results.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
Tshwane Municipality District south

Youth Policy (based on the LUPP Survey)

After a project concerning youth, culture and social conditions in our both municipalities we felt a need to develop our results and use a more scientific approach. We heard about the LUPP survey, a local follow-up of youth policy in municipalities. It is developed in Sweden by the Swedish National Board of Youth Affairs and is every year offered to all municipalities and has been used by more than 50% of all. The areas are work, leisure, school, health, politics and influence, sense of safety and future.

LUPP gives the municipalities knowledge about the conditions and also a platform for the youth to speak their minds.

It is also a condition that the results must be disseminated and debated to the citizens. Together we put in a lot of effort to translate and adapt the LUPP into a South African environment and culture and the surveys were carried out 2009 in Karlskrona and 2010 in Pretoria. Now the two municipalities are busy to learn from the study, make comparisons and think about implementation.

From the start we promised all players and stakeholders present at the information and presentation seminar in Pretoria to come back with the results and move from theory to practice. We need to include the youth on both sides in the implementation as well. An important thing is also to identify development areas and learn from each other’s strengths and improve our policies and practice. We have had enquiries from municipalities both in Sweden and from other countries who are interested to use the survey in international partnerships.

Projektområde
Social care and wellbeing
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
Tshwane Municipality District south