Svensk partner: Jönköpings kommun

Nya partnerskapsprojekt beviljade för 10 svenska kommuner och regioner

Tillsammans med en internationell motsvarighet har tre svenska regioner och sju kommuner, beviljats kommunala partnerskapsprojekt värda över 18 miljoner kronor av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. De som tar del av demokratimiljonerna tillsammans med sin samarbetspart är kommunerna Dorotea, Kalix, Jönköping, Lidköping, Umeå, Växjö och Älmhult samt Region Gotland, Norrbotten och Västerbotten.

En majoritet av de beviljade projekten kommer att arbeta med ungdomars delaktighet och möjlighet till inflytande i beslut som rör dem.

“Barn och unga är vår framtid. Vi måste säkerställa att deras röster hörs och att de kan påverka. Därför är det positivt att så många av de beviljade partnerskapsprojekten vill arbeta för inkludering av barn och unga”, säger Palle Lundberg, VD för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Projekten som är treåriga drivs inom partnerskapsamarbeten mellan svensk kommun/region och en internationell motsvarighet. Tematiken kan variera, men syftet är desamma – att stärka den lokala demokratins grundförutsättningar – delaktighet, jämställdhet, transparens och ansvarsutkrävande.

“Allt fler svenska kommuner och regioner noterar att ett internationellt partnerskapssamarbete via ICLD inte bara bidrar till positiv utveckling i de internationella projekt som kommunen deltar i, utan också ger stor nytta på hemmaplan,” säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Följande projekt har beviljats av ICLD:

Region Västerbotten och Homa Bay, Sydafrika – 1 Mkr
Detta projekt ska bygga kapacitet hos sjukvårdspersonal för implementeringen av policys för ungas sexuella och reproduktiva rättigheter och deras mentala hälsa samt att förbättra informationsspridning mellan hälso/sjukvårdspersonal samt öka inkludering av minoritets- och underrepresenterade grupper.  

Region Norrbotten och Kajiado, Kenya – 2,55 Mkr
Detta treåriga projekt har ett starkt fokus på mänskliga rättigheter då det centrala temat är postpartum depression /förlossningsdepression och moderns mentala hälsa i Kajiado.

Region Gotland och Kibaha, Tanzania – 1,5 Mkr
Projektet treåriga fokuserar på att öka kommunens kapacitet att inkludera ungdomar genom att engagera unga och beslutsfattande i aktiviteter för att öka deras inflytande. Projektet riktar till gymnasieskolorna i respektive kommun/region.

Dorotea Kommun och Livingstone, Zambia & City of Victoria falls, Zimbabwe – 3,32 Mkr
Detta projekt ska verka för att stärka ungas inflytande och delaktighet, hur de kan involveras i beslutsfattande samt ta fram policys om ungdomsinflytande som kan stärka kommunen. Projektet är ett trepartsprojekt.

Kalix och Masaka, Uganda – 1,5 Mkr
Projektet handlar om att barn är extra sårbara för klimatförändringar och att deras rätt att göra sin röst hörd inte tas på allvar. Projektet vill skapa trygga och säkra platser där barn och ungdomar kan bli lyssnade på och få möjlighet att påverka beslut.

Lidköping och Lusaka, Zambia – 2,15 Mkr samt 100 000 sek spridning
Projektet handlar om att stärka ungdomars rättigheter och se till att de prioriteras när beslut fattas. Det ska också öka ungdomars kunskap om mänskliga rättigheter eftersom det finns för få program som når ut till dem. Primär målgrupp är ungdomar som bor i särskilt utsatta områden och i hushåll utan någon vuxen. Ett tidigare projekt mellan partnerna beviljas även en mindre summa för spridning av resultat.

Växjö och Komuna Vhustrri, Kosovo 2,1 Mkr
Projektet ska verka för att främja samarbete mellan företag, utbildningsinstitutioner och kommunen och hjälpa unga och lokala företag att hitta rätt kompetens.

Växjö & Älmhult och JB Marks, Sydafrika 1,65 Mkr
Pågående projekt inom bland annat lokal ekonomisk utveckling och genusbaserat våld får tillskott på 1,65 Mkr.

Umeå kommun och Cape Agulhas, Sydafrika – 2,5 Mkr
Projektet vill bidra till att göra kommunen bättre på att planera och genomföra aktiviteter där ungdomar kan vara med och påverka samt att ta fram en policy för ungdomsutveckling som omfattar alla kommunens förvaltningar. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i särskilt utsatta områden.

Jönköping och Berdychiv, Ukraina– 240 000 sek
Har beviljats ettårigt projekt (förberedelse) för en summa av 240 000 sek inom ramen för ICLD:s nätverk för Demokratisk resiliens

Not: Projekten har beviljats under våren 2024

Globala mål
17 - Genomförande och globalt partnerskap
Tema
Child rights and youth participation
Svensk partner
Dorotea kommunJönköpings kommunKalix kommunLidköpings kommunRegion GotlandRegion NorrbottenRegion VästerbottenUmeå kommunVäxjö KommunÄlmhults kommun
Internationell partner
BerdychivCape AgulhasCity of Victoria FallsHoma Bay CountyJB Marks Local MunicipalityKajiado County GovernmentKibaha Town CouncilKomuna VushtrriLivingstoneLusaka City Council

Jönköping and Stellenbosch, South Africa

Human Rights 2.0

For over a year, representatives from Jönköping municipality and Stellenbosch have met digitally to get to know each other and discuss the municipalities’ various challenges. Workshops have also been carried out in both Stellenbosch and Jönköping with representatives from the municipalities’ various administrations and operations. In Jönköping, it was about specific areas/places where people do not feel safe for various reasons. In Stellenbosch they started from the value “Women and men should have the same power to shape society as they do their own lives”.

It was pointed out that the main challenges for South Africa are the electricity in the country, where power outages are common, which leads to people not feeling safe. Another part that was addressed was typical gender stereotypes, where women are to a greater extent responsible for the unpaid domestic work.Based on this, the common problem formulation for the project was “Unequal, unsafe and inaccessible public environments”.

During a joint workshop, the project’s problem was reformulated to “safety in public environments”. The issue of safety can be related to the Human Rights from the perspective of the right to freedom of equality and freedom of movement as well as the right to social security. The common problem needs to be addressed from an equality perspective, as men’s violence against women is widespread in both countries and dark places are a threat not least to women.

Through a number of activities, the project will increase awareness among the public, politicians and civil servants about how the occurrence of men’s violence against women affects the psychological and physical space for girls and boys/women and men. The project shall also aim to achieve a common understanding of how organizational/municipal initiatives and priorities can contribute to a wider participation of citizens and civil society organizations and thereby protect human rights.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Tema
Gender EqualityHuman Rights
Svensk partner
Jönköpings kommun
Internationell partner
Stellenbosch Local Municipality