Svensk partner: Bollnäs kommun

Bollnäs and Lobatse, Botswana

The municipalities of Lobatse and Bollnäs are applying for the project as part of the network for human rights and local democracy. Both municipalities see the opportunity to jointly develop and learn more about including youth in the local society, with special emphasis on the local cultural heritage, as a way to build socially sustainable societies. The focus is on learning more about our cultural heritage, including a variety of stories about our cultural heritages (giving voice also to stories that were never told) sharing information and experiences in a variety of ways. Also, in Bollnäs, there is a connection to the international world heritage farmhouses and the work by UNESCO, caring for our heritage as our legacy from the past and what we pass on to future generations. The youth is our bearer and trustees for the sustainable future of our societies. In the project, we want to develop a consciousness about local values and local identities in a global context. Learning is part of a lifelong journey and is a key to participation in work life and in society. The Agenda 2030 goal 4.7 puts emphasis on reaching the knowledge and skills needed to promote sustainable development, in line with human rights, peace and global citizenship. Cultural diversity and culture as a means for sustainable development are important here. The Agenda 2030 goal 11.4 highlights the protection of the world’s cultural and natural heritages as a way to build sustainable societies. Important protection for our cultural heritage is that our future generations become bearers of our heritage, relevant to their lives and their context. Building bridges between city and countryside may increase the inclusive approach and the right for youth to gain knowledge about our cultural heritage, irrespective of socioeconomic background.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen4 - God utbildning för alla
Tema
Human Rights
Svensk partner
Bollnäs kommun
Internationell partner
Lobatse Town Council

Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter

Åtta svenska kommuner kommer att bli del av ICLD:s fyraåriga internationella projektnätverk Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter. Tillsammans med åtta partnerkommuner i Södra Afrika ska de utforma varsitt projekt som ska lyfta arbetet med mänskliga rättigheter och lokal demokrati.

Den första september utlyste ICLD den nya satsningen Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska skapa ett nätverk av partnerskap mellan Sverige och Södra Afrika. Sex svenska kommuner har nu insänt sina ansökningar och antagits till nätverket; Falun, Bollnäs, Ovanåker, Kungsör, Piteå och Lund. Två ytterligare väntas bli klara inom kort. Dessa har alla matchats med varsin partner från antingen Sydafrika, Botswana eller Zambia.

Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december med att satsa på Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner.

Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter ska utformas och planeras. Särskilt stort intresse har funnits runt att driva projekt om inkludering av barn och unga, vilket är en särskilt aktuell fråga efter att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Kommunerna har tilldelats 300 000 kr för förberedelseåret, den totala summan för alla fyra år kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr per kommun. Medlen finansierar utbytet mellan kommunerna, så som resor och logi i samband med utbytesresor och nätverksutbildningar.

Inom nätverket kommer kommunerna som deltar att få stöd av experter på mänskliga rättigheter och forskare. ICLD kommer att arrangera gemensamma nätverksaktiviteter för alla kommuner, vilka under första året kommer att ha ett särskilt fokus på att kommunerna ska initiera samarbeten med civilsamhälle och universitet.

Svensk partner
Bollnäs kommunFalu kommunKungsör kommunLunds kommunOvanåkers kommunPiteå kommun