Inlägg

Municipal partnership makes a difference in the fight against Corona

...who, from day one of the Corona crisis, has chosen to adapt the tools to support communication and coordination of efforts to prevent the spread of infection by Covid-19. Since...

Fieldwork in the time of corona

...namely, about how he got stuck in Zambia while collecting data for his research in the midst of the coronavirus outbreak and, consequently, how he was forced to continue writing...

Kommunala partnerskap gör skillnad i kampen mot Corona i Indonesien

...i Yogyakarta som från dag ett av Coronakrisen valt att anpassa sina verktyg till att stödja kommunikation och samordning av insatser för att hindra smittspridning av just Covid-19. Sedan 2013...

Fältarbete under coronakrisen

...utmaning i mitt land.” Idag kommer vi att prata om hur i ljuset av coronavirusutbrottet, har ämnet för Andrews forskning påverkat honom personligen.  Namn: Andrew Wilfred TemboLand: ZambiaRoll: Mastersstudent som...

Kunskap från kommunala partnerskap hjälper Sydafrika i Coronatider

...vilket de nu praktiserar för att hantera det nya coronaviruset. I ett kommunalt partnerskap ska alltid en styrgrupp med politiker från både majoritet och opposition vara kopplade till projekten för...

Världen bortom pandemin behöver starkare lokal demokrati

Den pågående coronapandemin är global, men något vi lärt oss är att kriser hanteras bäst lokalt. Genom att stärka det lokala självstyret skapar vi kraft mot nya kriser! ICLD tillsammans...

ICLD:s utbildningsprogram stärker kommuner under pandemitiden

Coronapandemin har ställt kommuner runt om i världen inför helt nya utmaningar. Olika verksamheter har varit hårt belastade och tvungna att ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid....

Media

Information about the Corona virus in Uganda

Information about the Corona virus in Uganda...

Info about Corona in Uganda

coronacoffee