Samarbetsland: Ukraina

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som står på kö för att ingå i samarbete.

– Det finns en stark vilja bland svenska kommuner och regioner att bidra till att stärka kapaciteten hos de lokala myndigheterna i Ukraina, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.

ICLD lanserade strax innan jul det nya partnerskapsnätverket för demokratisk resiliens vars syfte är att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Intresset är stort bland svenska kommuner och regioner som vill ingå partnerskap med främst ukrainska kommuner.

Följande partnerskapsamarbeten mellan en svensk och en ukrainsk kommun är nu beviljade medel av ICLD:

Falun och Kolomyia

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Falun och Kolomyia kommer att arbeta tillsammans för att göra infrastrukturen mer jämlik och tillgänglig för alla. Fokus kommer att ligga på vattenförsörjning och avfallshantering. Syftet är att bygga starka och hållbara system som står emot kriser.

Karlskrona och Chortkiv

Samarbetsområde: Utbildning
Karlskrona och Chortkiv fokuserar på att göra utbildningssystemet bättre och mer demokratiskt. Chortkiv vill utveckla sitt sätt att undervisa för att ge både unga och äldre bättre möjligheter.

Lidingö och Slavuta

Samarbetsområde: Utbildning
Lidingö och Slavuta vill minska skillnaderna i skolan och göra utbildningen lika bra för alla. De strävar efter att alla ska ha samma möjligheter att lära sig och växa, oavsett bakgrund. Genom att arbeta tillsammans hoppas de kunna fostra framtidens demokratiska medborgare som är redo att bygga en fredligare värld.

Ronneby och Ternopil

Samarbetsområde: Tekniska tjänster och infrastruktur
Ronneby och Ternopil kommer att samarbeta kring hur de förbättrar vattenhantering och andra tekniska tjänster. De delar kunskap om hur man kan vara bättre förberedd på kriser och hur man kan skydda miljön samtidigt som man ser till att alla har tillgång till rent vatten. De vill också göra sina samhällen starkare och bättre rustade för framtiden, särskilt med tanke på Ukrainas väg mot EU.

Umeå och Cherson

Samarbetsområde: Stadsplanering
Umeå och Cherson ska samarbeta tillsammans för att planera städer som är bra för alla att leva i, även efter kriget. De tittar särskilt på hur man kan göra stadsplaneringen mer jämställd och hur digital teknik kan hjälpa till att få med alla invånares åsikter. Målet är att bygga upp städer där alla känner sig välkomna och kan vara med och bestämma.

Växjö och Kalush

Samarbetsområde: Inkluderande ledarskap och styrning
Växjö och Kalush vill arbeta tillsammans för att göra ledarskap och beslutsfattande mer inkluderande. De ser särskilt på hur kriget påverkar Kalushs ekonomi och hur båda kommunerna kan förbättra sin beredskap för kriser. De vill engagera ungdomar mer i samhället och använda digital teknik för att kommunicera bättre med invånarna.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket Demokratisk resiliens som samlar partnerskapsamarbeten mellan bland annat svenska kommuner och kommuner i Ukraina.

Nätverket för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk där temat “demokratisk resiliens” syftar till att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider. Läs mer

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen17 - Genomförande och globalt partnerskap
Svensk partner
Falu kommunKarlskrona kommunLidingö stadronneby kommunUmeå kommunVäxjö Kommun
Internationell partner
ChersonCity of ChortkivKalushKolomyiaSlavutaTernopil
Etiketter
demokrati, Ukraina,

Växjö and Kalush

Area of Cooperation: Fostering Inclusive Leadership and Governance

Växjö and Kalush prioritize collaboration amidst war-induced strains and dissatisfaction with local services. They focus on crisis preparedness, addressing adolescent mental health issues, and advancing e-services. With a goal of empowering communities through strategic planning, they aim to enhance citizen communication and foster dynamic democracy.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
10 - Minskad ojämlikhet16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Tema
Child rights and youth participation
Svensk partner
Växjö Kommun
Internationell partner
Kalush

Umeå and Kherson

Area of Cooperation: Rebuilding Sustainable Cities

Umeå and Kherson join forces to strategize urban reconstruction amidst war’s devastation. Prioritizing gender-inclusive urban planning and digitalization, they aim for lasting positive impacts. Their focus includes participatory democracy and citizen engagement, empowering Kherson’s citizens. Gender-focused planning empowers women in public spaces, while digitalization fosters increased participatory democracy for all.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Urban planning
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Svensk partner
Umeå kommun
Internationell partner
Cherson

Ronneby and Ternopil

Area of Cooperation: Strengthening Infrastructure Resilience

Ronneby and Ternopil are set to engage in an exchange to learn from each other’s local democracy practices. Key objectives include accelerating preparations for Ukraine-EU integration and enhancing crisis management. With a focus on Technical Services and Infrastructure, they will address acute and long-term challenges, ensuring robust water management systems and infrastructure resilience.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Technical Services and Infrastructure
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen6 - Rent vatten och sanitet för alla9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Svensk partner
ronneby kommun
Internationell partner
Ternopil

Lidingö and Slavuta

Area of Cooperation: Promoting Inclusive and Democratic Education

Lidingö and Slavuta initiate an “Education for Democracy” project, integrating modules on democratic values, student rights, and critical thinking into schools. They aim to reduce educational inequality, ensuring equitable access to high-quality education. Additionally, they aspire to nurture democratic citizens committed to building a peaceful, democratic world.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Education
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen4 - God utbildning för alla
Svensk partner
Lidingö stad
Internationell partner
Slavuta

Falun and Kolomyia

Area of Cooperation: Enhancing Infrastructure Equality

Falun and Kolomyia are set to collaborate, enhancing infrastructure equality with a focus on social perspectives in housing and construction. They will address challenges such as aging water systems, frequent emergencies, and floods, which affect health and mobility. Mobility disparities based on social factors will be considered, particularly for women and people with disabilities. Additionally, they plan to organize local waste management for safety, especially for women and children.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Technical Services and Infrastructure
Globala mål
11 - Hållbara städer och samhällen16 - Fredliga och inkluderande samhällen6 - Rent vatten och sanitet för alla
Svensk partner
Falu kommun
Internationell partner
Kolomyia

Karlskrona and Chortkiv, Ukraina

Area of Cooperation: Transformative education

Karlskrona and Chortkiv will focus on a transformative education endeavor, aligning with “The New Ukrainian School” reform. Their objective is to democratize access to education, empowering individuals of all ages. Drawing inspiration from EU and Swedish models, they aim to bridge educational disparities, foster lifelong learning, and cultivate active citizenship, facilitating integration into the European community.

This partnership is part of the ICLD network for democratic reslience

Projektområde
Education
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen4 - God utbildning för alla
Tema
Participatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Svensk partner
Karlskrona kommun
Internationell partner
City of Chortkiv

Building Political Will to Combat Corruption

Pervasive corruption presents a challenge to scholars, practitioners, and activists. This policy brief reviews academic and policy perspectives on political will in anti-corruption efforts. The importance of political will for the success of anti-corruption reforms is widely cited, but knowledge gaps remain regarding why political will arises (or fails to do so). This policy brief summarizes the academic literature on political will to combat corruption and identifies key strategies and questions that may help policy actors to better measure, analyze but also to mobilize anti-corruption political will.

Typ av publikation
Policy Briefs
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Admission requirements

Invited countries

All countries on the OECD-DAC listed ODA-eligible countries, are eligible for the programme, but if a local election is held during the year when the training takes place, the country is temporarily taken off the list. See this list:
www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


Target group

Only elected women politicians (currently in office) in a local/regional government will be considered. ICLD will prioritize applicants holding a position of Mayor or Deputy Mayor but will also exceptionally accept applicants who are Councilors. We at ICLD aim to create a group that includes both majority and opposition politicians, as well as a diversity of ages and experience. ICLD trainings are open to all that are eligible, irrespective of physical ability.

Candidates who have previously participated in an ICLD training programme financed by Sida cannot apply for this programme.


Language requirements

The training programme will be organised and conducted in English. Proficiency in English shall be indicated in the Application form.


Health requirements

Considering the training programme consists of international travels and work away from home in a new environment, good health and ability to work without health restrictions is required. You need to be enjoying full working capacity and to be able to engage in an active programme with long days of seminars, study visits and interactive networking. It is therefore recommended that candidates undergo a medical examination before filling in the Medical Statement in the Application form.


Other requirements

The outline of the problem to be addressed by the change process will be of crucial importance in the selection of participants. Once selected, the participant is required to attend all scheduled parts of the 12-months programme and must have approval to participate in all aspects of the program from her local authority. She is required to actively participate in the workshops and complete assignments between workshops (journals, reports).

Due to the nature of the programme, family members are NOT allowed to accompany participants to the programme.


Costs

All training costs pertaining to lectures, literature, documentation, study tours and certain social activities as well as accommodation and food will also be covered by the organiser. All international travel costs related to the programme will be covered by the programme organiser. Costs for personal expenses are not included and are the responsibility of the participant or her organisation.


VISA

Participants are responsible for obtaining all relevant visas during all scheduled parts of the programme. The costs for obtaining visas are to be borne by the participant.


Insurance

All participants are covered under a group insurance while on scheduled parts of the programme. Medical and dental checkups are not included.


Certificate

Participants who successfully complete all scheduled parts will be awarded a Certificate of completion of training.


Application process

Closing date for applications is 8 September 2023. Application shall be made electronically, via link here below and include a recent photograph and all required information and documents. An outline of the problem to be addressed by the change process shall be submitted as part of the application and plays a key role in the selection of participants.

The change process must be described in the application and you will be asked to describe:

  • The challenge/problem for change you want to address
  • In which way this work will anticipate citizens’ needs

The application page contains details of what to include with your application. After an initial selection, a few chosen candidates will be invited for the interview, after which the final round of selection will take place.

ICLD operates anti-discrimination policy and all training courses are open to anyone despite the physical ability. If you have some physical disability, please let us know so we can solve all the practical issues that may arise.

The activities in the programme will be carried out on-site or digitally. If the situation occurs that we are forced to postpone workshops due to unforeseen situations, we at the ICLD will suggest new dates when the majority of participants can participate. If no dates are possible, ICLD will consider carrying out the workshop digitally.Projektområde
Inclusive leadership and governance

Programme structure

The training consists of three compulsory workshops, of which all three are full time scheduled trainings. Periods between workshops are homebased. The total duration of the programme is 12 months.

When:
The Inception workshop will be held in February 2024
The Sweden Phase workshop will take place in May-June 2024
The Final workshop will take place in February 2025

Where:
All workshops except the Swedish Phase workshop will be held in the participating countries. The Swedish Phase workshop will be carried out in Sweden.


Phase 1
Inception workshop

(5-6 days including travels)

More exact location to be decided

After confirmed selection, the participants will be contacted by a programme manager at ICLD and invited to the Inception workshop.

The participants and the programme management develop a shared understanding of the content, structure, methodology and management of the programme. Topics addressed in this workshop, among others: teambuilding and networking, developing the change process, and introduction to the Sustainable Development Goals. The tuition during the inception workshop consists of group discussions and lectures with a combination of Swedish and/or international experts from the region.

The Inception workshop will be held over the course of three days in one of the participating countries.

Work with the Change Process (3-4 months, in home country)

Back in their respective local communities the participants will continue to develop their Change Process. Participants will actively use web-based tools for interaction with facilitators and other participants.


Phase 2
Swedish Phase workshop

(2 weeks in Sweden including travels)

Participants will meet in Sweden for a cultural exchange, advanced leadership training, introduction to Swedish women politicians/mentors and a two-day study visit to a Swedish municipality or region. Topics of study will include, among others: the Swedish model of governance, suppression techniques and countermeasures, communication skills and how to be a good role model among other things. Tuition consists of interactive lectures and group discussions with Swedish and international experts combined with study excursions, group work and discussions.


Phase 3
Final workshop

(5 days including travels)

More exact location to be decided

The participants and the Swedish mentors meet in one of the participating countries. The goal of this workshop is to summarize and share the challenges, opportunities and
lessons learned throughout the programme. The participants will present their Change Process results. The programme also includes study visits and lectures provided by the ICLD and relevant lecturers. This workshop marks the formal end of the programme.


Learning processes

The programme employs a mixture of pedagogical methods such as lectures, group work, forum discussions, study visits and facilitated support by the assigned mentors. Support for planning, implementation and evaluation of the Change Project is mainstreamed throughout the whole programme. The number of participants is limited to 25 in order to ensure a close working relationship between participants, ICLD-staff, mentors and lecturers.

Management and staff

All the three phases of the International Training Programme are carried out under the support and management of the ICLD. In addition, the programme is supported by Swedish mentors being selected by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).


Projektområde
Inclusive leadership and governance