Samarbetsland: Kina

Resident Dialogue 2.0

The short-term aim of this project is to develop an existing partnership related to residents’ dialogues between the municipalities Jinan and Västerås. It means meeting residents’ needs and continuously improve efficiency and availability with focus on Contact Centre and Hotline12345, the single point of entry for residents who want to contact Västerås and Jinan, respectively.

Jinan is developing an international standard for contact centres, where different aspects are addressed. Västerås contributes with views on democracy and participation, perspectives from our core values – always the best possible interaction, creativity, diversity, openness and inclusion.

One of the goals of Contact Centre is to provide equal quality of service regardless of the recipient. The long-term goal of the project is to find new solutions for change, development and renewal of the municipalities’ work to maintain confidence and trust between the community and residents. The participation of the residents is crucial. Similarities and differences are strengths: the size, handling of big data and systematics of Jinan and the focus on soft values such as inclusion, creativity and openness of Västerås, as the two cities try to meet residents’ needs.

The aim of the project is to develop an international standard for contact centres/hotlines.

Euphoria-improvement of the well-being of the elderly

The work with digital concepts for an increased safety, service and participation for elderly, have been an envisaged area of cooperation for a long time between the Municipality of Åmål and the City of Dunhuang.

The cities face similar challenges where the proportion of elderly increases at the same time as the aging population grows. Further, both cities are affected by an increased urbanisation and changed family structures where the families no longer can take care of the elderly as before.

All challenges have put an increased pressure on the elderly homes both in Åmål and Dunhuang. The quick growing digitalisation challenge all existing structures and affects us all, which means that we need to find new, useful solutions that create added value and security for our citizens, users, employees and organisations and attract more youths to work within elderly care. We need in order to create a sustainable healthcare system with the help of new technology, joint actions and exchanging experiences.

A method for ethical assessment before using new technique will be developed within the project, which will create a sense of participation and safety for the users and relatives. By using the method in each case to assess whether there is a need to establish new technology or not will make the management and staff more secure in their decisions.

Energy Saving Innovations in Urban Housing

The project energy saving innovation in Urban housing will tackle the joint challenges of raising awareness/knowledge, engagement and participation in the perspective equality and democracy and how that can be a driver regarding energy saving actions and sustainable indoor environment in urban housing.

By gathering project implementers linked to this field and relevant stakeholder we aim to improve the capacity and knowledge on an institutional level in both City of Umeå and Chan-Ba Ecological district regarding above mention challenge/problem. This will in the long-term lead to better buildings for the citizens, lower CO2 emissions from the use of buildings and improve the awareness, inclusion and participation of local citizens in energy saving and indoor environment improvements.

Predicted results for City of Umeå and Chan-Ba are knowledge and experience gaining in how a political organization can use methods and tools to involve building occupants in energy savings in new ways and improved building technical knowledge connected to indoor environment. From the international partner view gaining capacity and knowledge regarding energy savings without impairing the indoor environment and to include the citizens in the work for more sustainable buildings and living is a predicted outcome.

Snabb urbanisering leder till ojämlikhet i asiatiska städer

Studierna har utförts av forskningsteam i Indonesien, Indien, Kina, Pakistan och Vietnam med hjälp av institutionella analyser, intervjuer med nyckelpersoner och undersökningar av utvalda slumkvarter eller kåkstäder i minst två städer i varje land.
Var det någonting i studien ”Access to Urban Services” som förvånade dig?
– Resultaten i Indien visar att det lokala deltagandet var större hos marginaliserade grupper i bosättningar som saknade tillgång till urbana tjänster. Den gängse uppfattningen är annars att det är medelklassen och uppåt som har tillgång till dessa tjänster som kan sätta större press underifrån, säger Shabbir Cheema, senior fellow för forskningsprogrammet på East-West Center och medlem av ICLD:s Advisory Group.

Vad förväntar du dig av workshoppen?
– Att det ska bli ett diskussionsforum för att utveckla partnerorganisationernas kapacitet och främja samarbetet mellan ICLD och dess partnerorganisationer.
En viktig del av workshoppen var presentationen av studierna, inklusive undersökningarna av utvalda slumkvarter och kåkstäder – både för att finslipa slutsatserna och rekommendationerna och för att dela innovationer och bästa tillvägagångssätt kring urbana decentraliseringsprogram och samhällsbaserade initiativ.

Studien visar bland annat att den urbana befolkningen i Asien har vuxit snabbt de senaste 50 åren och att trenden förväntas fortsätta. Under det kommande decenniet beräknas två tredjedelar av befolkningstillväxten i världens städer ske i Asien. Redan nu finns tolv av världens 21 megastäder i Asien.
Hur skulle du beskriva situationen med megastäder i Asien? Är det kris, oroväckande eller hanterbart?
– Det är allt från kris till hanterbart.
Har du noterat någon politisk vilja att ta tag i problemen på dessa områden?
– Många politiska ledare erkänner att städerna borde hanteras bättre, inte bara för att främja landets ekonomiska tillväxt, utan också för att ge den sittande regeringen en större politisk legitimitet.

Den snabba urbaniseringshastigheten har inte gynnat alla invånare, vilket har skapat klyftor i städerna. Enligt studien är det fattiga som drabbas värst av brister och nackdelar, i synnerhet vad gäller tillgång till urbana tjänster.
Vilka är de viktigaste åtgärderna för att lindra de fattigas utsatta situation i städerna?
– Tillgång till vatten, sanitet och avfallshantering för att undvika hälsorisker, och bättre bostäder.
Vilka är de största hindren eller utmaningarna för att förbättra situationen i megastäder?
– Jag skulle säga konkurrensen om otillräckliga resurser, en begränsad kapacitet och koordination hos statliga myndigheter och bristande administrativ kapacitet och resursbas hos kommunala myndigheter.

För att främja politisk och social inkludering måste även marginaliserade grupper engageras i den lokala demokratins strukturer och processer, visar studien.
Är de lokala demokratierna tillräckligt starka för att driva genom förändringarna?
– I de flesta fall är de demokratiska institutionerna under utveckling, men det finns stora skillnader. Indien och Indonesien har starkare lokala demokratimekanismer, medan Kina och Vietnam har ett annat politiskt system.
Hur kan marginaliserade och fattiga invånare göra sina röster hörda och skapa förändring i sina samhällen?
– Inledningsvis genom att stärka de utsatta gruppernas lokala organisationer så att de kan skapa ett tryck underifrån. Och därefter göra beslutsfattare på stads- och regeringsnivå mer medvetna om den bristfälliga tillgången till urbana tjänster för kvinnor, unga och marginaliserade grupper.

Workshoppens mål är att skapa en bättre förståelse av de barriärer som förhindrar tillgång till urbana tjänster för att underlätta välgrundade politiska beslut.
Vilken roll kan information och utbildning spela för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet?
– Informationen och utbildningens roll är att skapa en större medvetenhet hos både beslutsfattare och lokala invånare om behovet att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Men det är en lång process som också styrs av landets resursbas, kärnvärden i nationella makroekonomiska policyer, nationell ledarsk

Inclusion in society – for all youth

The Project “Inclusion in Society – for all youth” is a two-year project adressing decision makers politicians, and officials in Huangshan China and Vara Sweden. The project is based on the fact that the number of youth with mental illnes is increasing.

The main focus is the development of a new strategy that promotes schools as an arena for preventive and promotive measures to reduce mental ilness among youth as well as a working method.

The project will focus on the right to good health (The Universal Declaration of Human Rights) and inclusion in society. Inclusion and good mental health together help to successfully reduce exclusion. Good public health is essential on an individual level as well as for society. Health impairment impacts the ability to participate and engage in society negatively, which ultimately influences the chanses to exercise democratic influence. Inequality in health is a threat to the fulfilment of important societal targets.

Creating a Better Life for the Elderly

In a democratic society, the senior citizens regardless of their race, religion, gender, social status should enjoy the same rights to social securities. Borlänge and Wuhan are facing different challenges with elderly care due to the rapid development of aging population. Instead of moving to the pension house, many seniors can live an independent life with home care service in their own homes as long as possible. Meanwhile effective preventive care through participating in different physical and social activities can keep the seniors remain healthy. Wuhan and Borlänge have their own strength in either area.

Therefore two cities apply for a three years’ project in order to share their experiences and knowledge and to promote the participation of the seniors in the formulation of elderly care services.

Eventually a positive change in the organizations can be created. Better municipal elderly care service can be offered to the seniors.

De hjälper övergivna barn

– I Vara har vi barn som inte växer upp med sina föräldrar utan i fosterhem. Där har vi arbetat med metoder som vi använder för att de barnen ska kunna hålla kontakt med sina familjer och hantera sin situation. De metoderna har man nu börjat använda i Huangchan, säger Helena Torsell samordnare för projektet i Vara kommun.

Projektet kretsade kring de center som finns för kvarlämnade barn, där det finns fritidsaktiviteter och visst stöd för barnen. Även skolan var delaktig.
– Vi jobbade mot en skola och ett center och lärarna där fick utbildning i hur man använder de här metoderna, berättar Helena Torsell.

I och med att även politiker på lokal nivå deltog i projektet fick Varas metodik spridning över Kina.
– De säger att de har spritt det till andra center och att man har fått upp kunskapen om och förståelse för Left behind children. Man har också fått statliga medel för att jobba med de här barnen. Frågan har lyfts i kommunen och man har och fokuserat på det, säger Helena Torsell.

Maria Gilbertsson från socialtjänsten i Vara kommun deltog i projektet. Hon menar att vinsten för Varas del ligger i nya perspektiv.
– Vi har, till exempel, fått kunskap om att vi har olika syn på det här med individ och grupp.
I Kina jobbar man mer med gruppen, men här mer mot individen säger hon.

Hon tycker också att det var intressant att se hur de metoder som man i Huangshan plockade upp från Vara kommun användes på ett helt nytt sätt i Kina.
– Man får ta in kunskapen och göra om det till sitt sätt att göra det på, säger Maria Gilbertsson.

Engaging Civil Society to Promote Democratic Local Governance: Emerging Trends and Policy Implications in Asia

In what way could local CSO:s act in the plausible democratic transformation of a number of Asian Countries? This paper examines in what way civil society affects the decentralization process in Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, China, the Republic of Korea and the Philippines.

By doing so, this publication shed light on the role of CSO:s in democratic transformation and provides the reader with insights in modern policy making and policy implementation in Asia. It could therefore be used as guideline for supporting local development agents in Asia and is thus of excellent use for aid agencies and other external development actors alike.

Full working paper

Governance Dilemmas of Sustainable Cities

New problems have emerged in a global context through the existence of major urban areas – how do these areas manage to combine sustainable city planning with decentralization and/or participatory local democracy?

For researchers, public administration professionals and development practitioners alike this is a must read as a tool for creating sustainable solutions for urban areas. In sum, this publication provides a good insight to the subject of good governance, sustainability and the possible contradictions that these two matters create in a globalized world.

Full working paper

Swedish Lapland Chinese Center in Kalix

Municipality of Kalix has during the last 10 years reduced the numbers of inhabitants and and therefore, an increasingly amount of work is put into different fields for turning this negative trend. One of the more strategic and important fields in this matter is the need of internationalization for Kalix.

Today, a great number of initiatives within Norrbotten and Kalix are ongoing, focusing on Lanzhou within trade relations. At present and for the years to come, several businesses in Norrbotten will conduct seminars, export/import support and several delegation trips, mainly coordinated by The Norrbotten Chamber of Commerce. All this has opened up different possibilities for the municipality of Kalix.

The increasing trade exchange between the two municipalities should be combined with a coordinating function that focuses on maximizing the effects of the contacts and initiatives for the capacities of the two municipalities. We believe it is crucial to create a solid ground for building competence within the Municipality administration in Kalix and trough that increase the quality of assistance to the people and companies in Kalix in their efforts of growing on the international market. Therefore, Kalix municipality applies for the ICLD-project in order to support and coordinate the ambitions of the local business and Kalix municipality strategically work to be a more open Municipality and the efforts of increase the competence with in the administration for handling the new demands.

The project will be conducted between December 1st 2009 and November 30st 2011, with a hopeful co-financing from ICLD of SEK. In parallel, a number of initiatives and projects are ongoing, financed by participating companies, local public sector and EU.

A few important objectives to mention are:

  • Benchmarketing between the two municipalities with focus on bilateral trade relations are going to be strengthened
  • To maximize the benefits of trade relations between the two municipalities, for the advantage of the citizens in the two municipalities
  • Increased technical skills regarding international trade for the staff at the trade-departments at both municipalities
  • To make sure that municipal officers and politicians obtain increased knowledge about the relationships between trade, international relations and democratic structures.