Samarbetsland: Bosnien och Hercegovina

Norrköping and Bihac – Bosnia Herzegovina

NORBIH – Partnership with focus on the waste management area.

The initiative for the partnership arose in summer 2021 by Bosnian diaspora in Norrköping after discussions with Bosnian cities on connecting to Swedish cities for partnership and exchange of knowledge. The City of Bihac sent a formal request to Norrköping on working together in a partnership.

In order to land on a common ground and find a specific topic to start the partnership, the two local communities prepared a joint application for the Inception Phase for which they decided to initiate discussions and exchanges on the topic of improvements in environmental protection, specifically in waste management.

The application regarding Inception phase was approved in the beginning of 2022 and so far the two communities held several online meetings and organised two exchange visits which were very instrumental for identifying problems both partners would like to address through this project. The inception project has led to a decision to apply for a partnership project with a focus on waste management. As the Municipality of Norrköping is very advanced in integrated waste management and one of the top municipalities in Sweden regarding this area, the City of Bihac got a lot of useful inputs and inspiration for the design of its part of the project.

The city of Bihac has around 56,000 inhabitants and does not have an adequate integrated solid waste management system. Although all citizens have access to the waste collection service, solid waste is disposed of in the unsanitary landfill.

Over the last 10 years the city introduced waste separation at source by erecting several ”eco islands” throughout the city. In one pilot part of the city free bins were distributed to individual households for paper and plastic. Although some citizens embraced the introduction of waste separation the amount of collected separated waste is still negligible and only 1.5% of the total of 20,000 t. The reason for such a low level of waste separation is that waste is not seen as a priority within the organisation. The citizens also have low awareness about waste separation and its impact on the nature.

The municipality of Norrköping adopted a new waste management plan in 2020 with ambitious goals in minimizing the amount of waste. Unfortunately the plan is not fully implemented in the municipal organization and the project will therefore focus on implementation of the waste management plan goals. In Norrköping we will involve at least three different municipal units to be pilot units.

Overall objectives:

1. Contribute to environmental protection through better waste management practice

2. Contribute to higher environmental awareness

3. Contribute to reducing quantity of mixed municipal waste

Projektområde
Environment/Climate changeTechnical Services and Infrastructure
Globala mål
13 - Bekämpa klimatförändringarna
Svensk partner
Norrköpings kommun
Internationell partner
Bihac Municipality

Partnerskapet har blivit ett Draknäste

Fem år efter att Region Östergötland och Sarajevo avslutat sitt kommunala partnerskap ansökte parterna om medel från Sidas ”Challenge Funds” för att främja socioekonomisk hållbar utveckling i Bosnien och Hercegovina. Medel beviljades och det är idag ett projekt som bygger på modellen “Draknästet.”

De båda parterna har ett långsiktigt samarbetsavtal med fokus på regional utveckling och när möjligheten att ansöka om Sidas “Challenge Funds” dök upp fick Region Östergötland en förfrågan från Sarajevo att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med affärsutvecklingscheckar och bidra med experter i projektet. Projektidén utvecklades till ett Sida-finansierat projekt med namnet Challenge to Change. Projektet har i dag en total budget om cirka 5 miljoner Euro varav cirka 3,9 miljoner är tillgängliga för innovatörer och småföretag i Bosnien och Hercegovina och Sverige.

– Innehållet i projektet bygger på modellen Draknästet där företag eller bärare av affärsidéer kan ansöka om och beviljas affärsutvecklingscheckar via ALMI, berättar Anna Lindberg, Region Östergötland

Affärsidéerna bedöms av en expertpanel och värderas utifrån ett antal givna kriterier. Projektet har genomförts i samarbete med den svenska ambassaden i Bosnien och Hercegovina.”

Det var det kommunala partnerskapet mellan Region Östergötland och Sarajevo som var avstamp till det som några år senare mynnade ut i ett Sida-finansierat projekt med namnet “Challenge to Change”. Projektet har i dag en total budget om cirka 5 miljoner Euro varav cirka 3,9 miljoner är tillgängliga för innovatörer och småföretag i Bosnien och Hercegovina och Sverige. Bilden visar en projektbanner.

Region Östergötlands uppgift i projektet har varit att bidra med experter till den panel som bedömer affärsutvecklingsidéerna, och här har en expert från näringslivssidan och en expert från Linköpings universitet deltagit. Båda dessa personer har erfarenhet från den östgötska varianten av Draknästet som genomförs ihop med ALMI. Samarbetsorganisationen SERDA i Bosnien har också 2-3 experter i panelen, samt ett antal experter som gör första granskningen och sållningen av ansökningarna.

”De har gjort ett fantastiskt jobb med att genomföra detta projekt och har en hög omsättningsgrad av tillgängliga medel” säger Mattias Flodström vid Region Östergötland

”SERDA drog nytta av våra erfarenheter och har förfinat olika delar av processen själva vad gäller alltifrån ansökan till bedömning och beslut. Speciellt intressant för oss är deras metoder för att nå framgång och få in fler kvinnor i företagen!” säger Mattias Flodström.

”Det är inspirerande att följa partnerskap över tid, att se nya samarbetsformer som ger andra resultat. Vi ser fram emot att följa det här partnerskapets utveckling och välkomnar dem att ansöka om nya projekt för att utveckla den lokala demokratin med finansiering från osssäger ICLD:s handläggare Rikard Eduards.

Bland de stöttade affärsidéerna finns produktion av glutenfri mat och rosensirap.

Mer information

Challenge 2 Change > https://c2c.ba/en/project/information/1

Region Östergötland > https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Internationell-samverkan/

SERDA > https://serda.ba/en

Svensk partner
Region Östergötland
Internationell partner
SERDA
Etiketter
draknäste,

Global talk – Local walk, SDG#5 on Gender Equality

The aim of this study is to understand the processes of implementing Sustainable Development Goal 5 on Gender Equality into policies and practices at the municipal level in Bosnia-Herzegovina (BiH). Our research answers the following research questions:

1) What supportive policy frameworks exist at the federal, entity, canton and municipal level in BiH to support the translation of the SDG 5 into local practices at the municipal level? 

2) What are the actors involved in these processes at the municipal level? 

3) What are the tools available and used to engaging with SDG 5 at the municipal level?

Our research shows that the overarching obstacle to the implementation of SDG 5 on gender equality at level of local authorities in BIH is that the concept of SDGs has not been translated from state and entity levels to the level of local governance. A survey on the extent to which gender equity tools are utilised in the municipalities revealed that the most prominent tools are Local Gender Action Plans, disaggregating municipal data by gender, and establishment of Municipal Council Committees for Gender Equality. 

A research-based, policy relevant toolbox is developed, in which instruments and strategies for how to implement SDG 5 can be found. You can find it in the Policy brief: A toollbox for Local Governments to implement SDG#5 on Gender Equality

Typ av publikation
Research Reports
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality
Etiketter
equality, Gender,

Programme objectives

Human Rights Based Approach

The main objective of this training programme is to strengthen the ongoing change processes that contribute to social and economic development and to strengthen the institutions in the selected municipalities and regions.

This will be achieved through participating municipalities integrating their work with human rights so that equality, participation, transparency and taking responsibility/demanding responsibility becomes a reality in the municipalities.

Participants will learn new methods for working on rights-based approach at the local level and will gain greater knowledge in gender equality, participation, transparency/anti-corruption and accountability. Varied educational methods are used within the program, but the focus is on dialogical methods and study visits. A further goal of the program is for participants to expand their national and international networks.

This training is aimed at local officials and elected politicians from Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Northern Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkey and Ukraine. Participants are accepted in teams of 3 persons from one municipality/organization and apply with a municipal challenge that they will work with throughout the 18 months long international training programme. All parts of the training are based on equity, participation, transparency and accountability, and the goal is to strengthen democracy in the organizations taking part in the programme.

Benefits:

 • Valuable exchange of knowledge and experiences
 • Extended regional and international networks
 • Support to improve participation, equality, transparency and accountability in the local governance

Expected outcomes, the participants will:

 • be familiar with decentralized local government with a rights-based approach, with particular focus on equal opportunity, participation, transparency/ anti-corruption, and accountability.
 • be familiar with local development in a democracy from a comparative perspective.
 • have the tools necessary to support local development and local democracy with a rights-based approach.
 • be able to carry out change management work and strategic planning
 • have expanded their national and international networks within the field of local development, human rights and governance

Contents:

The Human Rights Based Approach Programme has a strong focus on those who are most marginalized, excluded or discriminated. The goal is therefore to strengthen the institutional capacity and the integration of a rights-based thinking at local level and in the municipal service.

What we will offer:

 • Training in Human Rights, Human Rights Based Approach and communication
 • Exposure to different political experiences
 • Two-day study-visit in a Swedish municipality or region
 • An opportunity for the participating municipality to help achieve the Sustainable Development Goals (SDG)
 • Citizen´s dialogue

How?

 • Through various trainings, lectures and workshops
 • Identification of challenges and finding solutions to issues faced by local team members and their organizations
 • By offering strategic support and coaching from ICLD staff and their mentors
 • In sharing of professional obstacles and successes in an inclusive environment

Change projects

Each team of participants, all from the same municipality, is expected to develop and work with a change project during the course of the training. The project constitutes the link between the theoretical knowledge that the participants will acquire during the training and the practical experience needed in the specific situations in which the various participants find themselves. The change project must be of benefit to the community of the team and a description of the project must be appended to the application. The relevance of the suggested change project is an important aspect in the assessment of the applications. Note that the change projects must be supported by participants organisations and will not be financed by the ICLD

Projektområde
Inclusive leadership and governanceLocal economic development, innovation and livelihoodsSocial care and wellbeing
Tema
Gender EqualityHuman RightsParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting

Programme structure

Human Rights Based Approach

The training consists of four compulsory workshops, of which all four are full time scheduled trainings. Periods between workshops are homebased. The total duration of the programme is 18 months.

When?:
The inception workshop will be held April 4 – April 8, 2022
The follow-up workshop will take place November 21– November 25, 2022.
The Sweden Phase workshop will take place March 6 – March 17, 2023
The final workshop will take place June 19 – June 22, 2023.
Where:
All workshops except the Sweden Phase workshop will be held in the participating countries. The Sweden Phase workshop will be carried out in Sweden.

Where:
All workshops except the Sweden Phase workshop will be held in the participating countries. The Sweden Phase workshop will be carried out in Sweden.


Phase 1

Inception workshop
(in one of the participating countries; 5 days inclusive travels)

More exact location to be decided.

After confirmed selection, the participants will be contacted by a programme manager at ICLD and invited to the inception workshop. The inception workshop aims to prepare the participants for the programme, while stimulating cooperation between participants, their respective teams and relevant networks. It also provides an opportunity to explore synergies between the planned Change Project outlines and scope for collaborations. Based on the Change Project outlines project design tools will be used to develop Change Project Plans. Each team will be given a mentor from their respective country who will be following the change project closely and also conducting several meetings with their teams. The tuition during the inception workshop consists of group discussions and lectures with a combination of Swedish and/or international experts from the region.

Work with the Change Project (6 months, in home country)

Back in their respective local communities the participants will continue to develop their Change Project. Participants will actively use web-based tools for interaction with facilitators and other participants. The participant will have meetings with their mentors.

Phase 2
Follow-up workshop
(in one of the participating countries, 5 days inclusive travels)

Location is still to be decided.
A follow-up workshop seminar will be arranged in one of the participating countries, for the participants to present the progress of their Change Projects. The workshop provides an opportunity for peer review and a deeper look into the Change Projects. The programme of the follow-up workshop also includes study visits and lectures provided by the ICLD and other relevant lecturers.

Continuation of the work with the Change Project (4 months, in home country)
Back in their respective local communities the participants will continue to work on their Change Project. Participants will actively use web-based tools for interaction with facilitators and other participants. The participant will have meetings with their mentors. The participants must be able to work on their change projects for a minimum of 8 hours/week during this phase.

Phase 3
Sweden Phase workshop (2 weeks)

The Swedish phase consists of a series of lectures, workshops and study visits covering the modules Citizen participation and inclusive decision-making and transparency and other themes with a bearing on human rights integration in local governing. The two weeks in Sweden give the participating teams an understanding of how Swedish local and regional administrations work to achieve such integration. During the Sweden phase, participating teams will also make study visits to Swedish municipalities.
Tuition consists of interactive lectures and group discussions with Swedish and international experts combined with study excursions, group work and discussions. Time is also allocated for review of the Change Project Plan in preparations for implementation through work in small groups led by an ICLD facilitator. Social and networking activities will be arranged to make the Swedish part of the programme a positive experience.

Continuation of the work with the Change Project (4 months, in home country)
Back in their respective local communities the participants will continue to work on their Change Project. Participants will actively use web-based tools for interaction with facilitators and other participants. The participant will have meetings with their mentors. The participants must be able to work on their change projects for a minimum of 8 hours/week during this phase.

Phase 4
Final workshop
(in one of the participating countries; 5 days inclusive travels)

Location is still to be decided.
A final workshop seminar will be arranged in one of the participating countries, for the participants to present their Change Project results. It is also an opportunity to recognize and appreciate the support from municipalities and regions and from the teams’ supervisors who are invited to participate. Certificates are awarded to the participants. This workshop will also contain further lectures on project financing and strategic communication. This workshop marks the formal end of the programme.

Learning processes

The programme employs a mixture of pedagogical methods such as lectures, group work, forum discussions, study visits and facilitated support by the assigned mentors. Support for planning, implementation and evaluation of the Change Project is mainstreamed throughout the whole programme. The number of participants is limited to 24 in order to ensure a close working relationship between participants, ICLD-staff, mentors and lecturers.

Management and staff

All four phases of the International Training Programme are carried out under the support and management of the ICLD. In addition, the programme is supported locally by professional mentors being selected by the ICLD.

Projektområde
Inclusive leadership and governance
Tema
Human Rights

Admission requirements

Human Right Based Approach

Invited countries

Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Kosovo, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkey and Ukraine.

Target group

This training aims to empower local and regional governments and administrations in Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turkey and Ukraine.

The following categories are welcome to apply; politicians, decision-makers and officials from both municipal and regional councils and administrations. As well as applicants from civil society organizations that cooperate with the local or regional administration and working in the field of local development, local democracy, human rights or good governance. (See further down on how to set up a team).

Applicants must be nominated by their organization and it must also be clear that the organization supports the project with which the team intends to work during the course. To apply, you shall form a team of three members. Each team must include the following functions: 1. Politician on the local or regional level. 2 Local or Regional Government official 3. Representative from a voluntary organization (NGO or CSO). The application should clearly identify which member of the team holds which of these roles. Ensure diversity in the team regarding ethnicity, age, gender and/or ability.

Language requirements

The training programme will be organised and conducted in English. Proficiency in English shall be indicated in the Application form.

Health requirements

Considering the training programme consists of international travels and work away from home in a new environment, good health and ability to work without physical/health restrictions if required. It is therefore recommended that candidates undergo a medical examination before filling in the Medical Statement in the Application form.

Other requirements

Nominations are assessed on individual and organisational merits. Maximum 8-9 teams (3 participants each) will be selected to the programme, teams should take into account that the participants bring diversity to the group through their various backgrounds and professional qualifications.

The programme welcomes applications from teams from the same municipality/city/region consisting of one local government official, one elected politician and one representative of a civil society organization.

The outline of the change project, together with the commitment of the home organisation to support active involvement of the participant in the implementation of the project will be of crucial importance in the selection of participants. Once selected, the participants are required to attend all scheduled parts of the programme and a Letter of Commitment is to be signed by the nominating organisation before the start of the programme. Due to the nature of the programme, family members are not allowed to accompany participants to the programme.

Costs

All training costs pertaining to lectures, literature, documentation, study tours and certain social activities as well as accommodation and food will also be covered by the organiser. All international travel costs related to the programme will be covered by the programme organiser. Costs for personal expenses are not included and are the responsibility of the participant or his/her organisation.

VISA

Participants are responsible for obtaining all relevant visas during all scheduled parts of the programme. The costs for obtaining visas are to be borne by the participant.

Insurance

All participants are covered under a group insurance while on scheduled parts of the programme. Medical and dental checkups are not included.

Certificate

Participants who successfully complete all scheduled parts will be awarded a Certificate of completion of training.

Application process

Closing date for applications is November 30, 2021. Please not that the application form states the previous closing date. Application shall be made electronically, via the registration link and it should include a recent photograph, all required information and documents, and an outline of the Change Project aiming at improving the delivery of critical services in an equitable and inclusive way. The change projects must be described in the application and include the following at a minimum:

 • Title of the Change Project
 • Manager/organizational support for change project
 • Background and focal problem
 • Change Project goal

The application page contains details of what to include with your application. After an initial selection, the chosen teams will be invited for an interview, after which the final round of selection will take place.

ICLD operates anti-discrimination policy and all training courses are open to anyone despite the physical ability. If you have some physical disability, please let us know so we can solve all the practical issues that may arise.

The activities in the programme will be carried out on-site or digitally. If the situation occurs that we are forced to postpone workshops due to unforeseen situations, we (at the ICLD) will suggest new dates when many participants can participate. If no dates are possible, ICLD will consider carrying out the workshop digitally.

Projektområde
Inclusive leadership and governanceSocial care and wellbeing
Tema
Child rights and youth participationHuman RightsParticipatory democracy, citizen dialogues and budgeting

Forskning pekar på hinder för jämställdhet

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har genomfört en studie av arbetet med att omvandla det globala hållbarhetsmålet 5 (SDG 5) till lokal policy och praxis på kommunal nivå i Bosnien-Hercegovina. SDG 5 handlar om att uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors makt över sina egna liv. Studien sökte svar på följande frågor:
1) Vilka policyramverk finns på statlig, entitets-, kantons- och kommunal nivå som stöder omsättningen av SDG 5 till lokal praxis på kommunal nivå?
2) Vilka aktörer är inblandade i dessa processer på kommunal nivå?
3) Vilka verktyg finns tillgängliga och används för att skapa kopplingar till SDG 5 på kommunal nivå?
Björkdahl och Somun-Krupalija valde att undersöka de tre kommunerna Visoko, östra Ilidža och Žepče för att kartlägga vilket genomslag SDG 5 fått i Bosnien-Hercegovina.
De tre kommunerna har över tid visat en politisk vilja att stärka kvinnor och integrera genderfrågor genom att delta i lokala, regionala och nationella kampanjer, men också genom policyutvecklingsprocesser och andra aktiviteter. Forskningen visar att det främsta hindret för att implementera SDG 5 på lokal nivå är att hållbarhetsmålen inte omsatts från statlig till kommunal nivå.

Studien pekade också ut de effektivaste verktygen för att implementera SDG 5 i kommunerna:
– Skapa lokala handlingsplaner för jämställdhet
– Dela upp kommunal statistik efter kön
– Tillsätt en jämställdhetskommitté i kommunfullmäktige

I sin policybrief nr 3 har ICLD publicerat en samling rekommendationer som fungerar som en verktygslåda för att hjälpa kommuner, politiker, fullmäktigeledamöter och andra att implementera SDG 5.
Institutionella mekanismer:Säkerställer att SDG 5 integreras i de kommunala programmen. Efter att de etablerats riskerar de dock att bli tomma löften om de inte kopplas till ett antal verktyg som gör dem till en del av lagstiftande och verkställande organ.
Perceptions- och beteendeförändringar: Det kan vara en utmaning att förändra traditionella och patriarkala normer. Det krävs verktyg för att starta en kontinuerlig löpande process och skapa en kunskapsresurs.
Jämställdhetsintegrering: Samla in data och information för att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till resurser och beslutsfattande. Övervaka och utvärdera framsteg i jämställdhetsarbetet. Granska medborgarinitiativ.
Samarbete: Etablera öppna kanaler mellan opolitiska organisationer och lokala myndigheter. Det kan vara en viktig källa för gräsrotsinformation. Det är också viktigt att dela erfarenheter mellan nationella, regionala och internationella ramverk för ett hållbart jämställdhetsarbete.

Få tips om hur SDG 5 om jämställdhet kan implementeras här:

Toolbox for Local Governments to implement SDG#5 on Gender Equality

This policy brief summarizes the findings from our investigation into SDG#5, and the efforts to turn this global goal into local policies and practice in Bosnia-Herzegovina (BiH). It offers a toolbox for Local Governments to implement SDG#5 on Gender Equality in seven diffrent languages versions.

Typ av publikation
Toolbox
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality

Gender equality-rapport lanseras i samband med AG-möte

Datum: 6 november 2018

Tid: 10:00 – 12:00

Plats: Sammansättning av den autonoma provinsen Vojvodina, Vladike Platona bb, 21101 Novi Sad, Serbien Serbien
Det är ett nöje för ICLD att presentera våra senaste forsknings- och policy rapporter om verktyg för att genomföra SDG 5 om jämställdhet, baserat på fältarbete från Bosnien och Hercegovina. Detta kommer att ske på det halvårsvisa mötet i ICLD:s Advisory Group (AG) den 6 november 2018 i staden Novi Sad, huvudstad i den autonoma provinsen Vojvodina, Serbien.

Efter lanseringen genomförs en paneldiskussion och workshop med Annika Björkdahl och Lejla Somun-Krupalija, samt speciellt inbjudna gäster som Joachim Waern, biträdande chef på svenska ambassaden i Serbien och Sonja Licht, vd för organisationen Belgrade Fund for Political Excellence.

Tillsammans med personal från ICLD: s Kunskapscentrum kommer ICLD:s Advisory Group träffa tjänstemän från staden Novi Sad, medlemmar från den serbiska republiken samt de regionala parlamenten. Även möten med företrädare för Serbiens socialdemokratiska parti, företrädare för University of Novi Sad och andra inbjudna gäster är planerade.
br>Forskningsledare Ana Maria Vargas Falla, PhD, Malaika Mikaelsson, forskningskoordinator och kvalitetsstrateg Björn Möller från ICLD:s Kunskapscentrum finns på plats i Novi Sad.

ICLD:s Advisory Group inrättades 2010 och består av internationella och svenska forskare som med sin speciella kompetens och erfarenhet bedömer kvalité och relevans på ICLD:s forskningsprojekt.

För mer information kontakta Malaika Mikaelsson malaika.mikaelsson@icld.se

Gröna urbana fickor blir hållbara oaser i Vračar

Arkitekten Ana Zelenovic arbetar på byggnads- och stadsplaneringskontoret i Vračar, en av 17 stadsdelskommuner i Serbiens huvudstad Belgrad. Nu har hon återvänt efter att besökt Sverige och Borås för att studera stadsplanering.
– Jag och min kollega sökte till det här ICLD-programmet för att förstå och lära oss hur offentliga rum behandlas i kommuner med ungdomar, säger hon.
 
Stadsdelskommunen Vračar har startat ett initiativ för att bevara och utveckla Vračar genom att designa vad de kallar ”urbana fickor”. Målet är att forma ett slags oaser invävda i stadsmiljön.
– Mellan 2010 och 2016 skapades flera urbana fickor i Vračar, berättar Ana Zelenovic.

Vilka utmaningar och möjligheter ställs ni inför?

– Med tanke på den stora bristen på grönytor, både i vår stadsdelskommun och i alla andra centrala delar av Belgrad, måste vi fortsätta att skapa nya miniparker och koppla samman dem till ett nätverk av gröna punkter på stadskartan.
I fortsättningen behöver dessa offentliga rum utformas så att de stämmer bättre överens med invånarnas behov, berättar hon. Dessutom är det viktigt att de är hållbara genom att vara underhålls- och energisnåla.
– Tidigare var huvudfrågan hur vi skulle få berörda invånare att engagera sig kontinuerligt. Det är svårt att involvera dem för att skapa lämpliga aktivitetsparker och underhålla de befintliga miniparkerna.

Försöker ni engagera lokala ungdomar i planeringsprocessen?
– Till skillnad från de äldre invånarna vill unga gärna bli involverade och delta i planerings- och underhållsarbetet. De bidrar med egna förslag på aktiviteter som de vill se i det aktuella området.
    
Vad var det viktigaste ni lärde er under era tre dagar i Borås?
– Borås var en intressant upplevelse. Det som förvånade oss mest var de olika sätt som invånarna kunde delta i beslutsfattandet kring övergripande planer och detaljplaner. Hur människor på olika avdelningar i kommunen samarbetade och bjöd in invånarna. Och Boråsbornas deltagande och engagemang var en positiv överraskning.

Vad var mest intressant?
– Konstruktionen och ombyggnaden av offentliga rum, och att lokala företagare var intresserade av att medfinansiera sådana projekt i anslutning till sin verksamhet. Och det djärva draget av Borås att bygga och förvandla vägar till gågator är en frisk fläkt och härligt positivt tänkande.
Ana Zelenovic tycker också att gatukonsten i Borås var ”levande och spännande”.
– Street art-festivalen som kommunen finansierar är ett stort plus för invånarna, men också för turisterna, säger hon.

Hur fungerade diskussionerna med det svenska teamet?
– Agnes Sandstedt, planarkitekt i Borås och hennes kollegor förklarade deras hållbara stadsutveckling på ett lättbegripligt sätt. Trots att det serbiska systemet är centraliserat på en hög politisk nivå och Sveriges system är mer decentraliserat med omfattande kommunal beslutsrätt, påminner ländernas övergripande planer, detaljplaner och bygglov om varandra. Men deltagandet från invånarna ligger naturligtvis på en högre nivå i Sverige.

Kan du ge ett exempel?
– När Agnes berättade att dagisbarnen i Borås fick rösta på vilken lekplats de ville ha i stadens centrum blev vi förbluffade över att det var den lösning som fick flest röster som faktiskt också byggdes.

Kunde ni ta med er några användbara idéer hem?
– Vi tog med oss att alla möjliga sociala grupper kan delta i beslutsfattandet i både vardagsfrågor och större frågor.