ICLD

Forskningsprojekt

Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. 

Genom stödet vill ICLD bidra till ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna som finns i att arbeta med demokrati på lokal nivå. ICLD prioriterar projekt som stärker lokala aktörer i deras arbete för att främja en demokratisk utveckling.

För närvarande finansierar ICLD följande forskningsprojekt:

Climate or Economic Migration? Local Democracy and Vulnerability Reduction in Africa: Political Representation under a Changing Sky.

Localizing the Sustainable Goal of Gender Equality - The role of local government in translating SDG # 5 Gender Equality into policies and practices

Political and Social Inclusion in Asian Cities: Cases of Indonesia, India and Vietnam

Transforming the city from below: Localizing Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance

Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden

Projektdatabas

Alla forskningsprojekt mynnar ut i minst en forskningsrapport. Alla forskningsrapporter som tagits fram inom de projekt vi finansierat finns samlade i vår projektdatabas. 


Advisory Group Forskningsprojekt Publikationer För studenter Evenemang

Projekt

Andra ansökningen till KP 2017 är öppen!

Mellan 15 september och 15 oktober är KP ansökningsomgången öppen. Du kan logga in här nedan. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.

15 September

Välkommen på introduktionsdag om kommunala partnerskap den 24 oktober 2017

Ömsesidigt lärande genom kommunala partnerskap - ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

22 Augusti

Aktuellt

Visby / Nyhet

ICLD Fieldwork Grant

Läs mer
Visby / Nyhet

Sök praktik på ICLD!

Läs mer
Visby / Nyhet

Med mänskliga rättigheter för ögonen

Läs mer
Harare / Nyhet

Samarbete i Zimbabwe

Läs mer
Europa / Nyhet

Trender i internationellt samarbete på lokal nivå?

Läs mer

Publikation

KC – Avonius, L (2014) Mapping Spaces for democratic participation in South Aceh, Indonesia