ICLD

Ansök

Just nu är följande program öppna för ansökningarEnabling Local Democracy and Inclusive Urban Planning through the SymbioCity Approach

Till ansökningsblanketten
Ansökan stänger 19 november 2017De här programmen öppnar för ansökan senare:Gender Mainstreaming Local Democracy
Ansökan öppnar senare under 2017

Local Governance with a Rights Based Approach
Ansökan öppnar 2018

Local Political Leaders - Capacitating Women in Politics
Ansökan öppnar 2018

Local Leaders - Capacitating Local Politicians in Zimbabwe
Programmet pågår. Beslut om ny omgång fattas senare.

Municipal Financing Supporting Local Development and Local Democracy
Ansökan öppnar hösten 2018.

Inclusive Political Leadership
Ansökan öppnar sent 2018
Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Uppföljning Ansök

Projekt

Andra ansökningen till KP 2017 är öppen!

Mellan 15 september och 15 oktober är KP ansökningsomgången öppen. Du kan logga in här nedan. Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.

15 September

Välkommen på introduktionsdag om kommunala partnerskap den 24 oktober 2017

Ömsesidigt lärande genom kommunala partnerskap - ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

22 Augusti

Aktuellt

Visby / Nyhet

ICLD Fieldwork Grant

Läs mer
Visby / Nyhet

Sök praktik på ICLD!

Läs mer
Visby / Nyhet

Med mänskliga rättigheter för ögonen

Läs mer
Harare / Nyhet

Samarbete i Zimbabwe

Läs mer
Europa / Nyhet

Trender i internationellt samarbete på lokal nivå?

Läs mer

Publikation

KC – Spehar, A (2016) The Politics of Pseudoactions - Local Governance and Gender Policy Implementation in the Western Balkans